Ifølge Høyres lover skal landsmøtet avholdes hvert år. Landsmøtets viktigste funksjon er å behandle sentralstyrets årsberetning, vedta partiets programmer og partiets lover. I tillegg blir det selvfølgelig valg av ledelse.

På landsmøtet velges også leder og nestledere i tillegg til fire medlemmer av sentralstyret og ett medlem av Arbeidsutvalget. Lederen av Høyres Kvinneforum velges også av landsmøtet.

De som møter på landsmøtet, er sentralstyret, stortingsgruppen, regjeringsgruppen, Høyres fylkesordførere eller gruppeleder i fylkestinget, en representant for Høyres Kvinneforum fra hvert fylke, representanter fra fylkene, representant fra Svalbard Høyre, 20 representanter fra Unge Høyre, seks representanter fra Høyres Studenterforbund, syv representanter fra Senior Høyres landsforbund, styreleder i Høyres Studieforbund og generalsekretæren.


Her kan du lese hva som ble vedtatt på landsmøte [21 KB]t

Her kan du lese om Norge 2030 (kommisjonsarbeidet) [168.5 KB]

Her kan du lese landsmøtedokumentet [673.2 KB]


Vil du se Erna Solbergs tale, eller gjenoppleve andre høydepunkt fra landsmøtet? Besøk oss på Youtube her.