Ifølge Høyres lover skal landsmøtet avholdes hvert år. Landsmøtets viktigste funksjon er å behandle sentralstyrets årsberetning, vedta partiets programmer og partiets lover.

De som møter på landsmøtet, er sentralstyret, stortingsgruppen, regjeringsgruppen, leder av sametingsgruppen, Høyres fylkesordførere eller gruppeleder i fylkestinget, en representant for Høyres Kvinneforum fra hvert fylke, representanter fra fylkene, representant fra Svalbard Høyre, 20 representanter fra Unge Høyre, seks representanter fra Høyres studenter, syv representanter fra Senior Høyres landsforbund og generalsekretæren.

Det er registrert 404 delegater til årets landsmøte.

Her kan du lese landsmøtedokumentet [2.4 MB]

Her kan du lese forslag til resolusjoner [1.1 MB]


Her finner du enkeltresolusjoner:

Blå politikk - grønt bymiljø [197.4 KB]

Et samfunn med muligheter for alle [205.3 KB]

Konservativ klimainnsats [206.8 KB]

Moderne kommuner med Høyre [215.3 KB]

Nye løsninger gir mer vei og bane [194.8 KB]

Tiltak mot vold i nære relasjoner [186.2 KB]

Trygge arbeidsplasser [193.1 KB]

Fred og stabilitet i Europa [174.2 KB]

Trygge lokalsamfunn [63.4 KB]Vil du se Erna Solbergs tale, eller gjenoppleve andre høydepunkt fra landsmøtet? Besøk oss på Youtube her.