1,5 milliarder kroner til fylkesveiene

Riksveier tabell
I statsbudsjettet for 2016 vil fylkesveiene for tredje gang på tre budsjetter få et løft med Høyre i regjering. Totalt vil fylkene få overført om lag 1,5 milliarder i 2016

-        I 2010 fikk fylkene overført over 17 000 km med vei, hull for hull, fra staten. Vi i Høyre påpekte at fylkene ikke var økonomisk i stand til å håndtere dette, men de rødgrønne hørte ikke etter. Derfor har det vært viktig for oss å løfte bevilgningene til fylkesveier kraftig, sier veipolitisk talsperson Helge Orten (H).

I Nasjonal transportplan er det lagt til grunn en gjennomsnittlig årlig bevilging på 688 mill. kr i året i årene 2014-2017. Så langt i årene 2014-2016 ligger Høyre-FrP-regjeringen på en gjennomsnittlig bevilgning på 1168 mill. kr i året – hele 500 millioner over planen.

-        Med bevilgningen i 2016 vil fylkene totalt ha fått overført 1,5 milliarder mer enn det de rødgrønne la opp til. Det betyr mer vedlikehold, flere nybygde veier og bedre ferjetjenester, men ikke minst betyr det også hundrevis av arbeidsplasser skapt, fortsetter Orten.

Det er også kjent at vedlikeholdsetterslepet på riksveier vil reduseres med to milliarder kroner i 2016(LINK TIL SAK).

-        For Høyre er det viktig at fylkene er i stand til å ruste opp veiene sine, slik at næringslivet skal ha god fremkommelighet, at folk skal kunne ferdes trygt og at forfallet ikke skal bli så avlorlig at man må bygge nytt overalt, avslutter Orten.

Grafen under viser bevilgningene i Høyre-FrP sine budsjetter, sammenlignet med den gjennomsnittlige bevilgningen foreslått i Nasjonal transportplan og Stoltenberg II-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014.

Dette er bare de deler av statsbudsjettet for 2016 som er kjent så langt. Hele statsbudsjettet legges frem onsdag 7. oktober.