2 mill til "Jenter og teknologi"

Norunn Tveiten Benestad
Flere jenter skal få interesse for realfag. Regjeringen bidrar med støtte til prosjektet «Jenter og teknologi».

- Gjennom en årrekke har Universitetet i Agder systematisk arbeidet for å rekruttere jenter til teknologifagene. NHO Agder har vært en av de viktigste samarbeidspartnerne, sier stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad.

Satsingen gir gode resultater og modellen for denne satsingen adopteres nå ved en rekke andre institusjoner.

- Gode rollemodeller løftes fram og inspirasjon er viktigere enn tørr informasjonsformidling. Det gjør at jenter både ser muligheter og tørr å satse. I en landsdel som arbeider aktivt for bedre likestilling på arbeidsmarkedet, er dette et godt prosjekt som både er viktig og som setter landsdelen på kartet, sier Benestad.

Pengene går til Jenter og teknologi som er et samarbeid mellom NHO, Universitetet i Agder og flere andre, med mål om å øke jenteandelen i realfag på alle nivå.

Det følger av regjeringens politiske plattform at vi skal fremme tiltak for at flere skal velge utradisjonelle utdanninger og karrierer. Dette vil bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.

Jenter og teknologi har bidratt til at antallet jenter som studerer teknologi- og ingeniørfag ved Universitetet i Agder har økt fra 128 til 395 i perioden 2005 til 2014.

Gjennom samarbeidet arrangeres det blant annet årlige konferanser og opplevelsesdager for jenter på ungdoms- og videregående skoler hvor rollemodeller og bedrifter inspirerer og viser hvilke muligheter som finnes innenfor realfag.

Dette tiltaket følger opp sentrale utfordringer som løftes i likestillingsmeldingen.

Det er satt av 2 millioner kr i 2016 til NHO og UIA og prosjektet Jenter og teknologi

Regjeringens støtte skal bidra til at jenter også andre steder i landet skal få denne muligheten til å lære mer om teknologifag.