20 mill til lese- og skrivesatsing

Erna ang lese og skrivesatsing
Elever som sliter med lese- og skrivevansker må fanges opp så tidlig som mulig og få den oppfølgingen de trenger.

Derfor varslet statsministeren i dag en lese- og skrivesatsning i neste års statsbudsjett. 

Gode lese- og skriveferdigheter er nøkkelen til en god skolegang og til deltakelse i arbeidslivet. Likevel har rundt én av seks norske 15-åringer så lave leseferdigheter at de ikke kan lese skikkelig.

- Det å kunne lese og skrive er helt grunnleggende ferdigheter som alle trenger, men ikke alle barn lærer dette godt nok på skolen. Derfor vil vi bruke 20 mill. kr mer til lese- og skrivetiltak i 2016, sier statsminister Erna Solberg.

Utfordringene er særlig store for mange minoritetsspråklige barn og andre som sliter med lese- og skrivevansker. I strategien varsler regjeringen målrettede tiltak for å hjelpe disse gruppene.

- Tidlig innsats er nøkkelen. Vi må spre gode metoder fra skole til skole, slik at alle elever som sliter med lese- og skriveferdigheter kan føle seg trygge på de vil få den hjelpen de trenger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vi skal begynne allerede i barnehagen og sette inn ekstra ressurser til å hjelpe barn med språkvansker. I tillegg må vi sørge at den første lese- og skriveopplæringen i skolen er tilpasset de med lese- og skrivevansker og minoritetsspråklige barn. 

Det er spesielt to tiltak kunnskapsministeren vil fremheve: barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling og nettbaserte kompetansehevingspakker. Kunnskapsdepartementets tar sikte på at alle landets barnehager og skoler skal gis mulighet til å delta i satsingen i løpet av fire år.