5 gode nyheter for deg som pasient

Bent Høie sykehusplan
Regjeringen jobber for trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor. Når du blir syk og trenger behandling, skal du få god hjelp og god informasjon.

Vi skal organisere sykehusene og behandlingstilbudet rundt pasientens behov. Du skal være trygg på at du får den beste behandlingen når du blir syk, både nå og i årene som kommer.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer en ny Nasjonal helse- og sykehusplan. I denne planen er det flere viktige nyheter for deg som pasient:

1. Bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Vi vil utnytte mulighetene moderne medisin gir oss bedre, for alle pasienter. Utviklingen gjør at noe blir mer avansert, og avhengig av dyrt utstyr og spesialiserte team. Andre ting blir stadig lettere å gjøre godt og effektivt nærmere deg som pasient – på mindre sykehus eller hjemme hos deg. Uansett hvor du bor, skal du kunne få den beste behandling. Mye av det vanligste kan det gjøres mer av lokalt, mens det mest kompliserte samles der behandlingen er best.

2. Bedre behandling av sykdommer mange får

Vi vet ikke alt om hvordan fremtiden blir, men vi vet noe. Vi vet at befolkningen blir eldre. Noen sykdommer blir vanligere enn før, bl.a. fordi vi lever lenger, og flere overlever eller lever med sykdommene. Det må vi være forberedt på. Vi vil skape trygghet for lokalsykehusene, som får en viktigere rolle med å ivareta pasienter med vanlige lidelser som kan behandles lokalt.

3. Du skal møte erfarne og kompetente ansatte

Det viktige for deg som blir eller er syk, er tryggheten for at du får den beste behandlingen. Vi vil sikre at sykehusene har tilgang til nok fagfolk, med rett kompetanse. Vi vil organisere sykehusene slik at de ansatte får nødvendig mengdetrening til å bli best mulig på det de gjør. Vi skal styrke kompetansen til de ansatte, og bedre planlegge for rekrutteringen av de fagfolkene vi trenger i sykehusene.

4. Mer åpenhet og bedre informasjon til pasienter og pårørende

Vi vil skape pasientens helsetjeneste, ha mer åpenhet i sykehusene og gi pasientene mer makt. Når du blir syk skal møtet med helsetjenesten bli bedre. Derfor satser vi på kommunikasjon, åpenhet og informasjon - så du som pasient får mer trygghet og forutsigbarhet, og kan være med å bestemme mer over eget behandlingsforløp.

5. Bedre planlegging av ressursene 

For mange pasienter venter unødvendig lenge i dag. Vi vil fjerne flaskehalser i helsetjenesten, bruke ressursene i helsetjenesten og de ansatte som jobber der på bedre og mer effektive måter. Målet er at flest mulig pasienter kan få rask og god behandling. Vi skal sikre god bemanning når pasientenes behov er størst, og utnytte kapasiteten vi har bedre. Vi skal tenke nytt om hvilke oppgaver faglig dyktige medarbeidere kan utføre, og gi mer ansvar til ansatte som kan gjøre mer enn i dag.

Vil du vite mer? Les mer om Nasjonal helse- og sykehusplan på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

Trygge sykehus og bedre helsetjenester                                                                                Helse og sykehusplan 2015

Last ned hovedbildet her                                                                                                                                                  Last ned sitatbilde her