Arbeid, aktivitet og omstilling for ingeniører

Erna Solberg

Ingeniørene er kanskje den yrkesgruppen som rammes hardest av det bratte fallet i oljeprisen. 

De har vært viktig for den velstanden Norge har i dag. Ingeniørene var avgjørende for å temme fossefallene, utvikle industrien og få oljen opp av havbunnen. De vil også være avgjørende for Norges fremtidige velstand.

Derfor lanserer regjeringen, som en del av en større satsning på sysselsettingstiltak i budsjettet for 2016, egne tiltak som er spesielt rettet inn mot ingeniører.

- Jeg kan forsikre alle ingeniører som nå frykter å bli ledige om én ting: Det er bruk for dere. Dere kommer til å ha en like stor rolle i verdiskapningen i Norge i fremtiden, som dere har hatt til nå. Både innen olje og gass, men også innen fornybar energi og industrien for øvrig sier statsminister Erna Solberg

Regjeringen vil legge frem et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Blant tiltakene som er spesielt målrettet mot ingeniører er:

1) Mer til nyskapning i offshore-sektoren. DEMO 2000-programmet bidrar bl.a. til energieffektivisering, sikrere drift og reduserte kostnader hos leverandører og operatører på norsk sokkel. Regjeringen foreslår en tredobling av dette programmet. Dette er et målrettet tiltak som direkte vil dempe nedgangen i sysselsettingen blant ingeniører i oljeserviceselskapene. En statlig krone bevilget til dette programmet utløser 3 til 4 kroner i privat finansiering. Samlet vil dette programmet kunne utløse aktivitet, forskning og innovasjon for over en halv mrd. kroner.

2) Trappe opp investeringene i infrastruktur. Regjeringen fortsetter opptrappingen i investering i infrastruktur i 2016. Ifølge anslag fra Samferdselsdepartementet vil investeringene i vei neste år kunne skape behov for så mange som rundt 500 nye ingeniører.

3) Gjøre det lettere for ingeniører som ønsker å skape sin egen arbeidsplass. Dette vil vi gjøre blant annet gjennom å styrke Innovasjon Norges etablerertilskuddsordning.

4) Flere ingeniører som lærere. Neste år oppretter vi 350 nye plasser i praktisk-pedagogisk utdanning. Vi vil prioritere plasser til søkere som har teknologisk fagbakgrunn i regioner som opplever økt arbeidsledighet.

5) Forskning og innovasjon for nye arbeidsplasser. Regjeringen vil utløse forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av gode forskningsprosjekter ved å styrke Brukerstyrt innovasjonsarena og FORNY2020-programmene.