Asyltallene må ytterligere ned

Trond Helleland
Asyltallene går kraftig ned etter at vi nå har gjennomført helt nødvendige innstramminger.
Nå får vi bedre kontroll over situasjonen. Mennesker som ikke har krav på å være i Norge kan returneres, og vi sikrer god hjelp til dem som har krav på beskyttelse.
UDIs fremleggelse av asylankomster viser at det i uke 48 ankom 968 asylsøkere til Norge. Dette er mer enn en halvering fra uken før, da det kom 2108. Årsaken til reduksjonen er i følge UDI at grensekontrollene som Sverige har innført har begynt å virke, og at det kommer færre asylsøkere over Storskog i Finnmark sammenlignet med tidligere i november.

- Det er bra at våre egne innstramminger har effekt, og det er bra at svenskene endelig har begynt å stramme inn. Nyheten om at vi i Norge nylig har strammet kraftig inn i innvandringspolitikken er noe som sprer seg raskt i migrasjonsstrømmene og blant menneskesmuglere. Vår beskjed til dem som ikke har noe her å gjøre er kort og godt: Ikke kom hit, sier Trond Helleland.

Som UDIs tall viser ligger vi fremdeles på et meget høyt antall asylankomster, på tross av halveringen de siste ukene. Om vi fortsetter på dette nivået vil Norge motta mer enn 50.000 asylsøkere i 2016.

- Selv om det er gledelig å se denne utviklingen, etter rekordankomstene de siste månedene, er det helt avgjørende at ankomstene fortsetter å gå ned. Regjeringen må overvåke situasjonen nøye, sier Helleland, som ikke utelukker at det vil bli nødvendig med flere innstramminger.