Bedre finansiering av private barnehager

Barnehage illustrasjonbilde

Regjeringen endrer nå på finansieringen av private barnehager, men beholder dagens system med en kommunal sats. Dette sikrer at alle barn i samme kommune får et godt tilbud, uavhengig om de går i privat eller kommunal barnehage.

- Med ny finansieringsordning sikrer regjeringen ar barnehagene i samme kommune har like muligheter til å gi barna et trygt og godt tilbud, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Etter en grundig vurdering har Regjeringen besluttet å benytte en modell med en kommunal sats, som i hovedsak bestyr at dagens system videreføres. 

- Vi er opptatt av mindre statlig detaljstyring og av å styrke lokaldemokratiet. Vi sikrer at kommunene fortsatt har mulighet til å gjøre lokale prioriteringer og beholde en helhetlig barnehagepolitikk i egen kommune, sier Røe Isaksen.
Regjeringen har også lagt frem sitt statsbudsjett for 2016, hvor tilskuddet til private barnehager økes fra 98 til 100 prosent av det kommunale barnehager får.

Barnehagene er dermed sikret finansiell likebehandling, og tilskuddet gjøres mer treffsikkert. Med dagens ordning har ikke private barnehager med nyere bygg fått dekket sine utgifter, noe endringen retter på.

I tillegg vil det bli innført et flatt tillegg for pensjon som samsvarer bedre med de faktiske pensjonsutgiftene i barnehagene. 

- Endringene gir bedre samsvar mellom utgiftene i de private barnehagene og tilskuddet de får fra kommunen. Private barnehager som har særlig høye pensjonsutgifter, vil kunne søke om å få ekstra tilskudd, forklarer Røe Isaksen.