Seminar 17. desember: Blå skattepolitikk i en grønn fremtid

Programkomiteen til Høyre arrangerer 17. desember et innspillseminar som setter skatt, klima og miljø på dagsorden.

I begynnelsen av desember kommer den grønne skattekommisjonens rapport om grønne skatteskift som vrir beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter. På samme tid avholdes FNs klimatoppmøte i Paris (30. november til 11. desember 2015) hvor målet er å vedta en ny, juridisk bindende klimaavtale, som skal tre i kraft i 2020. Med dette som bakteppe ønsker programkomiteen innspill fra akademia, næringsliv og organisasjonslivet til hvilke endringer i skatte- og avgiftssystemet som bør gjøres for at Norge skal redusere sine klimagassutslipp.

Dato: 17. desember 2015, kl. 10.00 – 12.05

Sted: N-202, Stortinget

Påmelding er nødvendig og det gjøres her.

Program:

09.45: Mingling/enkel servering i konferanseområdet.

10.00: Velkommen og innledning ved møteleder Nikolai Astrup.

10.05: FNs klimatoppmøte er gjennomført. Hva nå?

• Tine Sundtoft, statsråd for Høyre i klima- og miljødepartementet. (20 min)

10.25: Den grønne skattekommisjonens anbefalinger. Hvilke grep bør regjeringen og Høyres programkomité ta?

• Lars-Erik Borge, leder av den grønne skattekommisjonen, er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU. Han har arbeidet med kommuneøkonomi og med spørsmål knyttet til skatter og avgifter. (20 min)
• Marius Holm, leder av ZERO. (10 min)
• Elisabeth Holvik, sjeføkonom Sparebank 1 og medlem av Høyres utvalg Fremtidens skattesystem. (10 min)
• Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør NHO. (10 min)
• Torbjørn Johannson, styreformann i ASKO Norge AS(10 min)

11.25: Diskusjon og samtale. Åpning for spørsmål fra salen avslutningsvis.

12.05: Oppsummering.