En fortjent fredspris

Trond Helleland
- Vi har sett mange diktaturer falle, men vi har sett få demokratier reise seg. Det nærmeste vi kommer nå, tror jeg er Tunisia. Derfor er dette en viktig pris, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland etter kunngjøringen av Nobels fredspris for 2015 til Kvartetten for nasjonal dialog i Tunisia. 

- Det er også en pris som viser at det er mulig å få til prosesser som ender lykkelig, i hvert fall foreløpig, i den arabiske verden og Nord-Afrika. Samtidig ser vi at det er konflikter i store deler av områdene rundt. Da er det viktig å gi en oppmuntring også til det landet som lykkes, sier Helleland.

Tunisia var det første landet som kastet seg inn i den arabiske våren for over fire år siden, da en sosialt frustrert ung gateselger satte fyr på seg selv i protest mot styresmaktene. Hans desperate død inspirerte den arabiske våren i flere land, og vi ser nå at situasjonen i Midtøsten er kritisk. Politisk uro, økonomisk tilbakegang og folkelig frustrasjon over korrupsjon og maktovergrep råder. Den uholdbare humanitære situasjonen i Syria har sjokkert en hel verden. Terroristgrupper som ISIL har brakt frykt til regionen og står for bestialske overgrep.

Tunisia har unngått et voldelig opprør og militært forsøk på å knuse kravet om demokratisering. I stedet støttet militæret overgangen til demokrati da folkelige demonstrasjoner presset diktator Ben Ali fra makten. Det nye demokratiske styret i Tunisia bidrar positivt og stabiliserende i en skjør region. Tunisia fikk i fjor en liberal grunnlov hvor menneskerettigheter, ytringsfrihet og likestilling er beskyttet. Frivillige organisasjoner deltok i prosessen med utformingen av grunnloven som ble vedtatt i januar 2014, og bidro til å gi den legitimitet - befolkningen har fått en følelse av at det er «deres» grunnlov.

Et organisert og uavhengig sivilsamfunn bidrar til å beskytte rettighetene en liberal grunnlov gir, og er den beste garantien mot tilbakefall til et nytt diktatur. Den nasjonale dialog i Tunisia ble etablert i 2013 og består av høytstående representanter fra arbeidsgiver-, arbeidstaker, advokat- og menneskerettighetsorganisasjoner. Den bidrar til å løse uenighet gjennom samtaler og samarbeid.

Den nasjonale dialog i Tunisia har gitt resultater og viser at oppbygging av et liberalt demokrati virker som det fremste middel for fred og rettferdighet.