- Det er også en pris som viser at det er mulig å få til prosesser som ender lykkelig, i hvert fall foreløpig, i den arabiske verden og Nord-Afrika. Samtidig ser vi at det er konflikter i store deler av områdene rundt. Da er det viktig å gi en oppmuntring også til det landet som lykkes, sier Helleland.

Tunisia var det første landet som kastet seg inn i den arabiske våren for over fire år siden, da en sosialt frustrert ung gateselger satte fyr på seg selv i protest mot styresmaktene. Hans desperate død inspirerte den arabiske våren i flere land, og vi ser nå at situasjonen i Midtøsten er kritisk. Politisk uro, økonomisk tilbakegang og folkelig frustrasjon over korrupsjon og maktovergrep råder. Den uholdbare humanitære situasjonen i Syria har sjokkert en hel verden. Terroristgrupper som ISIL har brakt frykt til regionen og står for bestialske overgrep.

Tunisia har unngått et voldelig opprør og militært forsøk på å knuse kravet om demokratisering. I stedet støttet militæret overgangen til demokrati da folkelige demonstrasjoner presset diktator Ben Ali fra makten. Det nye demokratiske styret i Tunisia bidrar positivt og stabiliserende i en skjør region. Tunisia fikk i fjor en liberal grunnlov hvor menneskerettigheter, ytringsfrihet og likestilling er beskyttet. Frivillige organisasjoner deltok i prosessen med utformingen av grunnloven som ble vedtatt i januar 2014, og bidro til å gi den legitimitet - befolkningen har fått en følelse av at det er «deres» grunnlov.

Et organisert og uavhengig sivilsamfunn bidrar til å beskytte rettighetene en liberal grunnlov gir, og er den beste garantien mot tilbakefall til et nytt diktatur. Den nasjonale dialog i Tunisia ble etablert i 2013 og består av høytstående representanter fra arbeidsgiver-, arbeidstaker, advokat- og menneskerettighetsorganisasjoner. Den bidrar til å løse uenighet gjennom samtaler og samarbeid.

Den nasjonale dialog i Tunisia har gitt resultater og viser at oppbygging av et liberalt demokrati virker som det fremste middel for fred og rettferdighet.