Enighet om asylinnstramminger

Trond Helleland
Det er i dag blitt enighet om tiltak for å møte flyktningkrisen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

- Et stort flertall – 161 av 169 stortingsrepresentanter – står nå samlet bak en asylpolitikk for å begrense den store tilstrømmingen til Norge, sier Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland. 

- Denne vil sikre en effektiv saksbehandling, rask retur av dem som ikke har krav på beskyttelse og samtidig sørge for at rettsikkerheten til flyktningene blir ivaretatt og internasjonale konvensjoner fulgt, avslutter Helleland