Flere og bedre offentlige nettjenester

Regjeringen fortsetter sin kamp mot tidstyver innen offentlige tjenester. I forbindelse med neste års statsbudsjett blir det bevilget en milliard kroner som skal brukes for å gjøre det enklere for deg som forbruker. 

- Nå kommer taktskiftet: 1 milliard kroner ekstra til digitalisering vil gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Blant prosjektene finner vi blant annet:

  • Søknad om startlån i Husbanken digitaliseres
  • Modernisering av IKT- tjenestene i NAV
  • IKT- modernisering i politiet
  • Etablering av nytt motorvognregister
  • Utvikling av informasjonsportal om dagligvarer for forbrukerne
  • Modernisering av folkeregisteret
  • Modernisering av Brønnøysundregistrene. Prosjektet omfatter 16 nasjonale registre

Når Husbankens brukere kan søke startlån digitalt vil dette også spare kommune-Norge for opp mot 40.000 arbeidstimer.

- Teknologikonkurransen påvirker i høyeste grad offentlig sektor. Digitale løsninger gjør offentlig sektor mer tilgjengelig for innbyggerne og næringslivet, sier Sanner.