Gjennomslag for privat import av vitaminer

- Vi er svært glade for at Helsedepartementet nå følger opp de mange henvendelsene med tanke på importrestriksjonene for vitaminpreparater, sier Sveinung Stensland.

Nye regler om privatimport av legemidler har ført til at det ikke lenger har vært mulig å privatimportere vitaminer i høyere doser enn det som tillates i Norge. Dette har begrenset privatpersoners tilgang til vitaminer i høye doser, og Stortinget har fått mange henvendelser om dette. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor besluttet å regulere vitaminer slik at de fortsatt skal kunne privatimporteres til Norge. Dermed blir privatimport av vitaminer mulig slik det var før 1. oktober 2015.

-Vi er svært glade for at Helsedepartementet nå følger opp de mange henvendelsene med tanke på importrestriksjonene for vitaminpreparater. Allerede i Stortingsbehandlingen påpekte vi at disse reglene må vurderes, spesielt med tanke på grenseverdiene for hva som skal være et legemiddel. Derfor fikk vi vedtatt at den norske praksisen skulle gjennomgås. I etterkant av endringen i legemiddelloven har vi presset kraftig på fra stortingsgruppene til Høyre og FrP.  Det er gledelig at de viser handlekraft ved å løse opp i en sak som betyr mye for norske forbrukere. De mange henvendelsene fra publikum har gjort et sterkt inntrykk, sier Sveinung Stensland.

Departementet har besluttet å oppheve klassifiseringen av vitaminer som legemidler, dette gjøres ved en endring av legemiddelklassifiseringsforskriften. Det tas sikte på å endre forskriften allerede denne uken. Dette betyr at regelverket for privatimport av legemidler ikke lenger vil hindre slik import. Vitaminene reguleres etter dette som næringsmidler og kan dermed privatimporters.

-Dette viser at det nytter å si fra. Vi er veldig fornøyd med måten departementet har håndtert dette på. Dette er altså en seier for de som har sloss for enklere import av vitaminer til Norge og for de av oss som har tatt kampen fra Stortinget, sier Stensland. 

Forbrukerne må likevel være oppmerksomme på at det er et omfattende salg av falske og dårlige produkter på internett. Mange av disse produseres i Asia, og bak dette står det organiserte kriminelle nettverk. I tillegg vil det være slik at vitaminpreparater som har markedsføringstillatelse som legemiddel i Norge, fortsatt vil være legemidler. Enkelte vitaminer kan være skadelige ved inntak i for høye doser. Det er særlig vitaminene A, D (fettløselige) som det er knyttet en viss helserisiko til ved bruk i høye doser.