Grønnere hjem og renere industri

Statsminister Erna Solberg forteller om hvordan statsbudsjettet er ledd i et grønt skifte, sammen med Tine Sundtoft og Tord Lien

Statsbudsjett for arbeid, aktivitet og omstilling, sier statsminister Erna Solberg

- Årets statsbudsjett vil være et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Fremtidens arbeids- og næringsliv må være grønt, smart og nyskapende, sa statsminister Erna Solberg fra talerstolen på Manifestasjon 2015 i Trondheim i dag. 

Statsminister Erna Solberg, olje- og energiminister Tord Lien og klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltok i dag på Næringsforeningen i Trondheims årlige arrangement Manifestasjon. Fra talerstolen annonserte statsministeren seks tiltak regjeringen vil foreslå i statsbudsjettet for 2016: 

-    Innføre skattefradrag for ENØK-tiltak i husholdningene. Regjeringen vil innføre et ubyråkratisk skattefradrag for ENØK-tiltak i hjemmet i tråd med regjeringsplattformen.  

-    Flere  milliarder kroner til klimateknologifondet. Regjeringen har allerede lovet å tilføre fondet 12,75 mrd. kroner utover det som følger av klimaforliket. Nå styrkes det ytterligere. 

-    Større muligheter for ny miljøteknologi. Innovasjon Norges miljøteknologiordning er svært ettertraktet og har vært starten på utviklingen av nye miljøvennlige produkter. Ordningen støtter bedrifter som skal i gang med pilot- og demonstrasjonsprosjekter. 

-    Mer til miljøvennlig energi. Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) samler de beste forskningsmiljøene og næringslivet til en felles innsats for å finne fremtidens fornybare energiløsninger. Regjeringen vil styrke FME-sentrene. 

-    Forsterke det grønne skiftet i skipsfarten. Regjeringen ønsker å bidra til den maritime klyngens konkurransekraft gjennom å satse på ny teknologi og miljøvennlige løsninger. Vi setter av midler for å gi lån til prosjekter knyttet til miljøvennlige nybygg av skip i nærskipsfarten og til å etablere en ordning med tilskudd for kondemnering av skip. 

-    Karbonfangst- og lagring (CCS). CO2-håndtering er et svært viktig klimatiltak. Regjeringen har en ambisjon om å få på plass minst et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst og -lagring innen 2020. Regjeringen vil styrke bevilgningen til fullskala karbonfangst og lagring, slik at vi får gjennomført mulighetsstudier av fullskala CO2-håndtering i Norge.

-    Biogass som drivstoff. Regjeringen vil styrke pilotordningen for biogassanlegg. Ordningen støtter anlegg som lager biogass basert på naturlige råstoff som husdyrgjødsel, skogsavfall, alger osv.

- Norge har kompetanse og kapital til å vinne ledertrøyen i det grønne skiftet - og tiltakene vi presente i dag skal bidra til at vi klarer nettopp dette, sier klima og miljøminister Tine Sundtoft.
 
Samspillet mellom akademias kunnskap, arbeidsstyrkens unike kompetanse og samfunnets kapital har gjort at Norge i dag er verdens beste land å bo i.  Skal vi sikre fremtidige generasjoner tilgang til de samme velferdsgodene som vi i dag tar for gitt, må vi styrke dette samvirket. Vi mener vi må forske mer på de gode og grønne ideene, satse på elevene gjennom å styrke satsingen på lærerne og