Kommunehjelp til familier med psykisk sykdom og rusproblemer

Det er nå klart hvilke kommuner som får ekstra midler til å hjelpe familier med psykisk sykdom og rusproblemer. 14 kommuner vil motta 6,6 millioner kroner som skal brukes til å utvikle modeller for tidligere å kunne fange opp problemer knyttet til barns problemer knyttet til foreldres psykiske problemer og rusavhengighet.

- Det er helt avgjørende at slike problemer fanges opp så tidlig som mulig for å kunne gi både barn og deres foreldre best mulig hjelp, sier leder av Stortingets Familie- og kulturkomité Svein Harberg (H).

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyste tidligere i år ut midler til en ny tilskuddsordning regjeringen har etablert for å fange opp familier med psykisk sykdom og rusproblemer. Følgende kommuner får innvilget støtte i denne runden:

 

Søker

Tilskuddsbeløp

 

Andebu kommune

400.000

 

Askim kommune

500.000

 

Fusa kommune

500.000

 

Horten kommune

500.000

 

Klepp kommune

350.000

 

Lindås kommune

360.000

 

Nittedal kommune

               500.000

 

Oslo Kommune Helseetaten

500.000

 

Sarpsborg kommune

500.000

 

Sola kommune

500.000

 

Sør-Varanger kommune

500.000

 

Trøgstad kommune

500.000

 

Volda kommune

500.000

 

Voss kommune

500.000

Totalt

 

6. 600.000

Foreldrestøttende tiltak i kommunene 

Det er også gjort kjent hvilke kommuner som har fått innvilget støtte til såkalt foreldrestøttende tiltak. Denne ordningen gjelder ulike typer foreldrestøttende tiltak og er prosjektmidler som gis av til prosjekter av ulik varighet.

I perioden 2015-2018 gis det over 23,5 millioner kroner til 29 ulike kommuner.

Tiltakene skal blant annet bidra til å forebygge og/eller avverge ulike former for vold og seksuelle overgrep mot barn.

- Begge disse satsingene vil kunne bidra til at færre barn må tas hånd om av barnevernet, avslutter Harberg.