Kommuneøkonomi: Dommedag avlyst

Av: Frank Jenssen, stortingsrepresentant og kommunalpolitisk talsperson for Høyre
Frank JenssenNorske kommuner har fått større økonomisk handlingsrom under Høyre-FrP-regjeringen enn under rødgrønn regjering. Det betyr ikke nødvendigvis romslige kommunekasser, men dommedagsprofetier fra Senterpartiet kan uansett avlyses.

Til tross for dette fortsetter Senterpartiet sin favorittøvelse med å tegne opp nye skremmebilder om regjeringens kommunepolitikk. Senterpartiets Heidi Greni prøver seg i en rekke aviser med påstander om at regjeringen vil «straffe» småkommuner og avvikle småkommunetilskuddet.

Dagens inntektssystem sikrer ekstra midler til kommuner som har utfordringer med vanskelig geografi og spredt bosetting. I tillegg innebærer systemet ekstra penger til mange kommuner kun fordi de har få innbyggere. Sp må gjerne mene at det er riktig at kommuner med få innbyggere skal beholde alle dagens tilskudd uavkortet, i tillegg til det de likevel får på grunn av geografi og smådriftsulemper. Høyre mener det må være reelle merkostnader som skal dekkes. Det må ikke baseres på størrelse alene.

Inntektssystemet bør derfor heller ikke i samme grad som i dag kompensere små kommuner som frivillig velger å være små. Det må selvsagt tas høyde for at det er forskjeller mellom kommunene når det gjelder å kunne slå seg sammen med naboen. Geografi og bosetting er veldig ulik rundt om i landet.

Et nytt inntektssystem skal fortsatt ta hensyn til at Norge har spredt bosetting, og gjøre det mulig for kommunene å videreutvikle velferdstilbudet i tråd med befolkningsendringene.

Et klart flertall på Stortinget mener det er behov for en gjennomgang av inntektssystemet som også vil legge til rette for en høyst nødvendig kommunereform. Dette skal ut på høring senere i år og Senterpartiet bør la være med å kritisere forslaget før de har sett det.