Kortere ventetid for kreftpasienter

Bent Høie
Pakkeforløp for kreft gir kortere ventetid for pasientene.

Nærmere åtte av ti kreftpasienter som er med i pakkeforløp for kreft, får behandling innen fastsatt tid. 

Pakkeforløp for kreft skal gi kortere ventetid for pasientene, med faste frister for utredning og behandling. Regjeringens mål for 2015 var at 70 prosent av forløpene skulle nå fristene. På landsbasis er 77,7 prosent av alle pakkeforløp som ble avsluttet i 1. tertial 2015, gjennomført etter planen. Tallene gjelder for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft.

Overoppfyller

- Dette er en veldig bra resultater. Vi har overoppfylt målet for de fire første pakkeforløpene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

- Pakkeforløpene er en suksesshistorie, men det aller viktigste er at kreftpasienter nå får raskere behandling. Pakkeforløp er et godt eksempel på at vi bygger pasientens helsetjeneste.

Pakkeforløpene for kreft er standardiserte forløp som skal bidra til at pasientene får rask utredning og oppstart av behandling. Pasienten skal ha faste tidsfrister for utredning og behandling. Pasienten får også en kontaktperson (koordinator) som følger dem opp gjennom hele sykdomsforløpet. 

Forutsigbart

- I en vanskelig tid skal pasienten slippe uvisshet og venting som ikke er medisinsk begrunnet. Pakkeforløpene sørger for forutsigbarhet, bedre informasjon og god medvirkning for pasienter ved mistanke om kreft, sier Bent Høie.

Målet med pakkeforløpene er at pasientene skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendige forsinkelser. Systematikken for pakkeforløp skal også brukes på andre områder der pasientene kan ha kompliserte forløp, som for eksempel rus og psykisk helse.

Pakkeforløp for brystkreft, prostatakreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft ble innført i hele landet fra 1. januar. I mai ble det innført 10 nye pakkeforløp. Ytterligere 14 pakkeforløp blir innført 1. september. Til sammen skal 28 pakkeforløp innføres i 2015.