Livslang rett til videregående opplæring

Torbjørn Røe Isaksen

Alle bør få en ny sjanse. Kunnskapsministeren tetter nå et hull i utdanningssystemet slik at elever som ønsker å fullføre videregående ikke møter stengte dører.

Opplæringsloven skiller i dag mellom ungdomsrett og voksenrett til videregående opplæring. Det fører til at elever som har droppet ut av skolen og brukt opp ungdomsretten må vente til de er 25 år gamle for å kunne fullføre utdanningen. Dette er en unødvendig begrensning som kunnskapsministeren nå vil fjerne.

- For meg er det viktig at vi har et utdanningssystem som åpner dørene for elever som har droppet ut av videregående og som senere ønsker å fullføre utdanningen sin. Utdanning er den beste medisinen mot arbeidsledighet og utenforskap, og vi må legge til rette for at alle skal kunne få en ny sjanse, sier Kunnskapsminister  Torbjørn Røe Isaksen.

Dette blir et sentral forslag i stortingsmeldingen om livslang læring og utenforskap som regjeringen vil fremme til våren.

- Meldingen har som målsetning å legge bedre til rette for de som på et eller annet tidspunkt i livet faller utenfor, avslutter Røe Isaksen.

Du kan lese mer om saken i Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/oslo/tetter-utdanningshull-1.424865