- Marine næringer har et stort fremtidspotensial. Skal vi sikre ny verdiskaping og omstilling av norsk økonomi må vi gripe sjansen og sørge for at vi er i kunnskapsfronten, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen har lagt fram en masterplan for marin forskning. De viktigste tiltakene i planen:

• Mer penger til marin forskning, både fra det offentlige og fra næringen selv

• Tilrettelegge for flere marine næringsklynger

• Økt samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge, blant annet utrede samlokalisering i Bergen

• Økt internasjonalisering

Masterplanen er en konkretisering av Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning på det marine området. I langtidsplanen varsler regjeringen at offentlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid skal trappes opp til tilsvarende én prosent av BNP. De årlige bevilgningene til marin forskning kommer i statsbudsjettet.

Her kan du leser mer om planen.