Nå er avgiften på biodrivstoff fjernet

Biodieselavgiften, som ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2010, er nå historie. Avgiften bråbremset en gryende biodrivstoffproduksjon i Norge, men uten avgiften er det nå duket for en ny start for norsk skogindustri.

Fra 1. oktober fastsatte Finansdepartementet nye regler for hvilke drivstoff som omfattes av veibruksavgiften på drivstoff. Avgiftplikten begrenses nå til å omfatte bensin, mineralsk diesel, samt biodrivstoff som rapporteres inn som en del av oppfyllelsen av omsetningskravet etter produktforskriften. Omsatt biodrivstoff utover omsetningskravet vil ikke lenger være omfattet av veibruksavgift.

- For å løse klimautfordringen er det viktigste vi gjør å kutte utslipp fra transportsektoren. Et realistisk scenario for det vil være å bruke strøm for privatbilisme, men for å kutte utslipp fra fly og tungtransport i overskuelig fremtid, er det vanskelig å se for seg andre løsninger enn biodrivstoff. Med denne avgiftsendringen vil det lønne seg å være miljøvennlig, og det er kun på den måte vi virkelig får gjennomført et grønt skifte, sier Nikolai Astrup, miljøpolitisk talsperson i Høyre.

- Denne forskriftsendringen gjør fornybart konkurransedyktig med fossilt, og er et av de viktigste klimatiltakene som er gjennomført denne perioden, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagansvarlig for bio i Miljøstiftelsen ZERO. – Vi ser også at det åpner nye markeder, blant annet gjennom at Perstorp investerer i biodrivstoffproduksjon i Fredrikstad.

Etter produktforskriften er de som omsetter drivstoff pålagt å sørge for at minimum 5,5 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per år består av biodrivstoff. Omsetningskravet kan oppfylles ved omsetning av rene biodrivstoff og/eller ved innblanding av biodrivstoff i mineralske drivstoff som bensin og autodiesel. Fra 1. oktober vil omsatt biodrivstoff utover omsetningskravet være fritatt for avgift, mens det vil være full avgift på biodrivstoff opp til omsetningskravet. Endringen vil gi et betydelig insentiv til å øke omsetningen av biobasert drivstoff utover omsetningskravet.