Nå kan flere barn sykle til skolen

Linda Helleland
Frem til nå er det skolene som har bestemt hvilke elever som kan få sykle til skolen. Men nå endrer vi forskriften, slik at flere barn får muligheten til å sykle, sier leder i transportkomiteen på Stortinget, Linda Hofstad Helleland (H).

I dag har mange skoler strenge regler for når barna får lov til å sykle til skolen. Ofte må man gå i 4. eller 5. klasse, og ha tatt sykkelprøve først. Det gjelder også om man har en trygg skolevei, og foreldrene mener barnet er dyktig nok til å sykle der. Foreldre som har ønsket at deres barn skal sykle til skolen, har fått nei. Det blir det slutt på nå.

- Vi mener det er foreldrene som er best egnet til å avgjøre om deres barn er dyktig nok, og deres skolevei er trygg nok, til at de kan sykle til skolen. Derfor endrer vi nå opplæringsforskriften, slik at det er foreldrene som skal ha siste ord, fortsetter Helleland.

Hun tror skole og hjem vil finne gode løsninger sammen, som passer alle elevene.

- Nå er det viktig at skolene og FAU oppdaterer regelverket sitt, og jobber sammen med foreldrene for å lage gode veiledninger til hva som bør være på plass før barna skal ut og sykle, sier hun.

Bakgrunnen for forslaget, er et ønske om at flere barn skal sykle mer. Høyre vil at flere skal ta sine daglige reiser på sykkel og til fots, og skal doble andelen syklende innen 2023.

- At barn sykler til skolen har mange fordeler.  For det første er barn som er i aktivitet om morgenen mer mottakelig for læring. For det andre er det bra for helsen. For det tredje fører det til at færre barn må kjøres på skolen og færre biler ved skoleporten er bra for trafikksikkerheten.

Forslaget kom i stand etter at Høyres Landsmøte i 2014 vedtok enstemmig vedtok at det ønsket å endre regelverket. Forslaget har vært på høring, og fått støtte fra et stort flertall av høringsuttalelsene, deriblant NAF, Syklistenes landsforening, Statens vegvesen Veidirektoratet, et flertall av skolene, kommunene og privatpersoner.

- Dette har vi jobbet for lenge. En milepæl var da Høyres Landsmøte enstemmig vedtok det for halvannet år siden. Deretter fikk vi endret forskriften og det er gledelig å se hvor stor tilslutning det er til forslaget nå, sier Helleland.

Hun avslutter med en oppfordring til Høyres lokalpolitikere om å prioritere skoleveier i sine kommuner i valget i høst:

- Jeg oppfordrer alle våre lokalpolitikere til å jobbe for tryggere skoleveier og legge til rette for sykling til skolen. En måte er å benytte seg av tilskuddsordningen vi har etablert, der kommunene kan søke fra en pott på 95 millioner kroner om tilskudd til sine sykkelveier, avslutter hun.