Nå kommer yrkesfaglærerløftet

Torbjørn Røe Isaksen
Foto: Tomas Moss, www.icu.no
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil friste flere fagarbeidere til å bli lærere med et stipend på 11 millioner.

Regjeringen vil også bruke 8 millioner på nye kompetanseutviklingstilbud for yrkesfagslærere, for å gjøre undervisningen bedre. - Fagarbeiderne er en av våre viktigste ressurser, og nå ønsker vi at flere får bruke sin erfaring til å lære opp andre, sier Kunnskapsministeren.

- For årets statsbudsjett er det tre ting som er helt sentrale: Arbeid, aktivitet og omstilling. Et grunnleggende element i dette er å løfte yrkesfagene. Fagarbeiderne i Norge er en enorm ressurs, og nå jobber vi for at flere fagarbeidere skal bruke sin erfaring til opplæring, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Derfor varsler Regjeringen nå et yrkesfaglærerløft. Løftet har tre hovedpunkter: Å bedre kvaliteten på undervisningen, å rekruttere yrkesfaglærere, og å utvikle yrkesfaglærernes kompetanse. Til dette er det satt av 20 millioner: 11 millioner til et nytt rekrutteringsstipend for fagarbeidere som ønsker å bli yrkesfaglærere, og 8 millioner på å utvikle nye kompetanseutviklingstilbud for yrkesfaglærere.

- Slik får vi både rekruttert fagarbeidere som ønsker å jobbe med undervisning, samtidig som vi sikrer at de får pedagogikkopplæringen som trengs når man skal drive undervisning, sier Kunnskapsministeren.

Dette kommer yrkesfagelevene til gode:

- Når lærerne både har solid praktisk yrkeserfaring og et solid pedagogisk fundament, så er dette et svært godt utgangspunkt for et godt læremiljø for yrkesfagelevene våre