- Nord-Norge viser vei

Arbeidsledigheten går ned, eksporten øker og optimismen råder. I Nordland peker pilene i en helt annen retning enn i en rekke andre norske fylker for tiden.

Statsminister Erna Solberg på Agenda Nord-NorgeStatsminister og Høyre-leder Erna Solberg talte tirsdag på Agenda Nord-Norge 2015 i Bodø. Den årlige konferansen samler næringsliv, politikk, forvaltning og andre sentrale aktører fra de nordligste fylkene.

- Vi befinner oss i en landsdel hvor det går godt. Hvor arbeidsledigheten synker, hvor det settes eksportrekorder, hvor man har rike naturressurser en voksende befolkning over hele verden trenger, sa Solberg i innlegget sitt.

Også i Troms og Finnmark er utviklingen positiv. Solberg mener Nord-Norge nå strutter av selvtillit, men advarer mot å la det gå over i selvtilfredshet.

Mens næringslivet i andre deler av landet sliter i motbakke, har eksempelvis Nordland opplevd en vekst i eksporten på rundt 36 prosent i første halvår i år.

Det går godt i en rekke næringer i nord, og statsministeren trakk særlig frem fiske og havbruk, metall og mineraler. Det er tydelig at folk ikke er redd for å satse, understreker hun.

Men Solberg minnet om:

- De økonomiske utsiktene for landet som helhet er imidlertid annerledes nå enn det vi har vært vant til de siste årene. Redusert etterspørsel fra petroleumssektoren preger den norske økonomien. Siden i fjor har fallet i oljeinvesteringene ført til at mange mister jobben i de næringene, yrkene og landsdelene hvor oljebransjen er viktigst. Enkeltpersoner, familier, små og store bedrifter er rammet, sa hun.

Hun poengterte:

Selv om oljebremsen er alvorlig, er Norge ikke i krise. I halvparten av landets fylker har antall ledige falt det siste året. Flere deler av landet, som her i nord, opplever vekst.

- I tillegg til de økonomiske utfordringene, skal vi også håndtere den økte tilstrømmingen av flyktninger og migranter. I et omfang vi ikke har sett siden 2. verdenskrig legger voksne og barn ut på farlige reiser med håp om en bedre fremtid i Europa. Vi må erkjenne at situasjonen er utfordrende og vil kreve mye av oss, både praktisk og økonomisk, sa Solberg.

I en slik situasjon er det viktigste vi kan gjøre å stimulere til vekst i privat, konkurranseutsatt næringsliv, føyde partilederen og statsministeren til.

- Vi må skape nye jobber i næringer som også har stor lønnsevne og skatteevne, og som dermed kan bidra til å finansiere det høye velferdsnivået vårt. Samtidig må vi jobbe for å opprettholde flest mulig av de eksisterende arbeidsplassene.

Å stadig omstille seg er ikke noe nytt for norsk økonomi. Likevel: det skal godt gjøres å skape nye arbeidsplasser som kan gi den samme den verdiskapingen og lønnsevnen som vi har sett i petroleumssektoren. Omstillingen vi nå står overfor en helt annen enn vi har vært gjennom før.

I det ferske konjunkturbarometeret fra Sparebank1 Nord-Norge pekes det blant annet på at svekket kronekurs har løftet nordnorsk økonomi, først og fremst gjennom økt eksport. Utsiktene fremover er positive i en landsdel som ser ut til å holde stand mot oljebremsen.

Regjeringen satser også tungt på infrastruktur, kunnskap, forskning og innovasjon i Nord-Norge, og Solberg trakk særlig frem det marine feltet.

- I august la jeg frem masterplanen for marin forskning i Tromsø sammen med fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Det er anslått at omsetningen innen marin sektor kan seksdobles innen 2050. For å komme dit og beholde vår posisjon i verdenstoppen, må vi fortsatt satse og ha en klar plan for veien videre. Landsdelen sitter på svært mye viktig kunnskap, lød budskapet fra Solberg.

Norge kan i fremtiden ikke være billigst. Vi må heller være smartest, og da er det avgjørende å være i kunnskapsfronten.

- De enorme havområdene i nord er ikke bare en del av nasjonens fremtidsløsning for å sikre sysselsetting. Mulighetene innen marin sektor er gigantiske – og Nord-Norge viser vei.