Norge bevarer verdens nest største regnskog

Tine Sundtoft
Regnskogen gir liv til så mye som 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter. I tillegg er verdens skoger et enormt karbonlager, som bidrar til å bremse globale klimaendringer. Nå lover Norge inntil 400 millioner kroner per år i perioden 2016-2020 til tiltak for å bevare regnskogen i Sentral-Afrika.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltok på lanseringen av et nytt regnskoginitiativ for Sentral-Afrika, i marginene av FNs generalforsamling i New York.

Sentral-Afrikas regnskog, kalt Kongo-bassenget, dekker et areal på nesten 2 millioner kvadratkilometer - mer enn fem ganger Norges størrelse. Felleserklæringen om Central African Forest Initiative (CAFI) er første gang en så stor gruppe givere, skogland og internasjonale organisasjoner kommer sammen for å bremse ødeleggelsene av verdens nest største regnskog.

- Menneskeheten trenger regnskogen. Mange millioner fattige mennesker lever av regnskogen i Sentral-Afrika. Og vi trenger verdens regnskoger for å bremse de globale klimaendringene. I følge estimater fra Verdensbanken lagrer regnskogen i Sentral-Afrika alene like mye karbon som 2000 år med norske klimagassutslipp, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Central African Forest Initiative (CAFI) vil i tillegg til Norge bestå av en rekke giverland, seks skogland i Sentral-Afrika, flere FN-institusjoner og Verdensbanken. Gjennom Norges klima- og skogsatsing skal Norge bidra med opptil 400 millioner NOK per år til CAFI, i perioden 2016-2020. Pengene skal brukes til å støtte investeringsplaner for å begrense avskoging og skogforringelse i regionen.

Avskogingen i Kongo-bassenget er fortsatt relativt lav sammenliknet med Sør-Amerika og Sørøst-Asia, men nyere studier fra World Resources Institute tyder på at avskogingen i regionen øker. I følge FNs siste rapport om tilstanden i verdens skoger ødelegges nå over 5600 kvadratkilometer regnskog hvert år i Kongobassenget. Det er fem ganger så mye som størrelsen på Jotunheimen nasjonalpark, og tilsvarer over en halv million fotballbaner.

- Utviklingen de siste årene viser at det internasjonale samfunnet må iverksette tiltak nå for å bidra til å bevare verdens nest største regnskog. Norge er rede til å ta vår del av dette internasjonale ansvaret. Jeg vil være åpen om at dette ikke blir en enkel oppgave. Det er store utfordringer i regionen, men denne regnskogen er for viktig for fremtidige generasjoner til at vi kan la være å engasjere oss, sier Sundtoft.

Avskoging av verdens tropiske skoger medfører store klimagassutslipp hvert år. Utbredt fattigdom, befolkningsvekst, trekullproduksjon, småskala svedjejordbruk og en rekke investorer som vurderer regionen, er blant årsakene til at avskogingen i Sentral-Afrika øker og ligger an til å øke de neste årene. Derfor haster det med tiltak.

- Det er ikke mulig å bevare denne regnskogen hvis det ikke lykkes å bekjempe fattigdommen og forbedre styresett i regionen. Vi må klare å kombinere økonomisk vekst og redusert avskoging, og det er nettopp dette CAFI skal bidra til, sier Sundtoft.

 

Fakta om regnskogen i sentral-Afrika:

  • Regnskogen i Sentral-Afrika er verdens nest største (etter Amazonas og dekker et areal på om lag 2 millioner km2.
  • 61 % av regnskogen finnes i Den demokratiske republikken Kongo. Resten fordeler seg på Gabon (12 %), Republikken Kongo (11 %), Kamerun (10 %), Den sentral-afrikanske republikken og Ekvatorial-Guinea.
  • Avskogingen i Sentral-Afrika er økende, og med stor vekst i folketallet, et stort jordbrukspotensiale og en rekke investorer som vurderer regionen, haster det med tiltak mot avskoging i disse landene.
  • Avskoging skaper ikke bare problemer for miljøet, men også for lokalsamfunn. 120 millioner mennesker bor i regionen, og rundt halvparten av dem får deler av sitt levebrød fra disse skogene i form av mat, medisiner, dekke og bygningsmateriale.
  • Kongobassenget har også stor betydning for vannforsyning og landbruk i store deler av Afrika sør for Sahara.       

Fakta om Central African Forest Initiative:

  • CAFI er et nytt regionalt flergiverinitiativ som har som målsetting å støtte nasjonale investeringsplaner for bevaring av skog i Kongo-bassenget i Sentral-Afrika.
  • Alle land som slutter seg til felleserklæringen om CAFI under lanseringen 29.september i New York er med i CAFI. Initiativet inkluderer en regional fondsmekanisme forvaltet av FNs fondskontor MPTF (Multi-Partner Trust Fund Office).