Nytt løft for vedlikehold av jernbane

Fra 2005 til 2013 økte forfallet på jernbanen med rundt en milliard kroner hvert år. I 2014 klarte regjeringen å stanse forfallet, før vi i 2015 startet den store jobben med å hente inn vedlikeholdsetterslepet. Nå tar regjeringen løftet videre inn i 2016.

I årets statsbudsjett fortsetter satsningen på jernbane, som ble startet på alvor i år, etter mange års vedlikeholdsetterslep. Regjeringen foreslår å øke vedlikeholdet av jernbanenettet med over 30 prosent i neste års statsbudsjett. I 2016 setter regjeringen av hele 4,8 milliarder kroner til jernbanevedlikehold. Av de 4,8 milliardene skal 2,5 milliarder kroner brukes til såkalt fornying av jernbaneinfrastrukturen. 450 millioner kroner skal brukes på såkalt korrektivet vedlikehold for å øke beredskapen for retting av feil som gir problemer med driftsstabiliteten i togtrafikken (punktlighet, regularitet og oppetid). Nesten 1,3 milliarder kroner skal brukes til forebyggende vedlikehold. Dette er en økning på over 20 prosent sammenlignet med i år.

Fra 2013 til 2015 er budsjettet for fornying av jernbane økt fra 0,9 milliarder til 2,3 milliarder, og totalt økte jernbanebudsjettene med 50 prosent fra 2013 til 2015.

- Denne utbyggingen vil både bedre det norske kollektivsystemet, øke norsk konkurransekraft, men ikke minst også skape mange nye arbeidsplasser. Dette er gode nyheter for alle oss som er avhengige av – eller bare glade i – å ta tog, sier jernbanepolitisk talsmann i Høyre, Nils Aage Jegstad.

I mange har år jernbanen vært preget av dårlig pålitelighet, noe som har vært til irritasjon for både pendlere og godstransportørene.

- For folk flest betyr denne satsningen at jernbanen vil bli mer punktlig og pålitelig, og at ord som signalfeil, solslyng og nedrevet kjøreledning vil gå fra avisforsidene til historiebøkene. Vi gjenreiser tilliten til jernbanen, sier Jegstad.

Jernbaneløftet kommer nordmenn i mange deler av landet til gode:

Jærbanen får 110 nye vedlikeholdsmillioner - 50 prosent mer enn forventet - som blant annet vil gå til oppgradering av skinner, sporvekslere og sviller, og bytting av ledningsnettet fra 1956.

Dovrebanen får hele 340 millioner til fornying, som vil gjøre banen mer fleksibel, og robust nok til å tåle regn og uvær som har satt Dovrebanen ut av spill de siste årene. Dovrebanen var i fjor stengt 40 dager, og året før var banen stengt 55 dager etter ras i Soknedal. Her har godsnæringen spesielt etterlyst vedlikehold: I 2014 kjørte 200 færre godstog enn planlagt mellom Trondheim og Oslo på grunn av stengt Dovrebane. Det tilsvarer 5000 ekstra vogntog på veiene.

Vossabanen får 150 millioner friske kroner og nye togsett. Banen har ikke fått nye togsett siden 1952, men vil nå få ti nye togsett innen tre år.

Dette er bare deler av satsingen. Alle detaljer for jernbanesatsingen i 2016 blir kjent når statsbudsjettet for 2016 legges frem 7. oktober.