Øker støtten for flyktningsituasjonen i Europa

Erna Solberg
Regjeringen øker den økonomiske støtten for flyktningsituasjonen i Hellas.

Regjeringen gir seks millioner kroner i første omgang, penger som sendes umiddelbart. Ytterligere fem millioner euro foreslås. Da er det snakk om omdisponerte EØS-midler.

- Vi lar oss alle prege av de sterke bildene og strømmen av flyktninger og migranter som kommer til Europa over Middelhavet. En stor felles europeisk innsats må til, påpeker statsminister Erna Solberg ifølge regjeringen.no.

- Det er nå viktig å bidra til at mennesker som kommer til Europa møtes med verdighet og menneskelighet. Derfor øker regjeringen støtten med seks millioner kroner som skal gå til strakstiltak. I tillegg har vi tatt initiativ overfor greske myndigheter om å omdisponere EØS-midler på om lag fem millioner euro, legger hun til.

FNs høykommisjonær for flyktninger (UNHCR) ønsket seks millioner kroner fra Norge, som hjelp til den alvorlige flyktningsituasjonen i Helles. Pengene skal gå til humanitære eksperter gjennom Flyktninghjelpen og beredskapsstyrken Norcap.

Utenriksdepartementet har i år bidratt med 76 millioner kroner gjennom Flyktninghjelpen og Norcap, som stiller til rådighet eksperter til humanitært arbeid globalt. De seks millionene til Middelhavssituasjonen kommer nå i tillegg. 

- Norcap skal nå bistå umiddelbart i den krevende flyktningsituasjonen i Hellas og i andre land sør i Europa, sier statsministeren.

I tillegg til dette bidraget, har den norske regjeringen tatt initiativ overfor greske myndigheter til en ekstraordinær omdisponering av EØS-midler, slik at pengene kan brukes til asyl- og migrasjonsformål. Dette vil eventuelt komme i tillegg til eksisterende programmer for asyl/migrasjon på om lag 20,8 millioner euro.

- Vi ønsker at disse fem millionene euro omdisponeres og heller kommer flyktninger til gode. En omdisponering vil kreve medvirkning fra greske myndigheter. Nå avventer vi tilbakemelding derfra, sier statsminister Erna Solberg.

Fra før har den norske regjeringen sendt to skip til Middelhavet for å bidra til redde liv på havet og ivareta sikkerheten i Europa.