Økt pensjon til 650 000 pensjonister

Arve Kambe

Regjeringen fremmer forslag om å redusere avkortningen for gifte og samboende pensjonister. Gjennomsnittlig vil vårt forslag gi 4000 kroner mer til hver pensjonist årlig

-  Regjeringens forslag betyr økt inntekt på 8000 kroner i året, per ektepar. Dette  vil komme for 650 000 gifte og samboende pensjonister til gode. Med dette innfrir regjeringen et viktig løfte fra Sundvolden-plattformen, sier Arve Kambe, leder av Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister utgjør 85 prosent av grunnbeløpet. Forskjellen i grunnpensjon mellom gifte/samboende og enslige har fremstått som urettmessig stor. Økningen sørger for økt likebehandling og rettferdighet.  Regjeringen følger nå opp det vi skrev i regjeringsplattformen og reduserer avkortningen av grunnpensjonen for denne gruppen pensjonister fra 15 prosent til 10 prosent.

Dette betyr økt inntekt for:

  • En halv million alderspensjonister
  • 140 000 uføretrygdede
  • 15 000 andre pensjonister som er gift og samboende

Det foreslås at endringen vil gjelde fra 1. september 2016.