Hva er produktivitet? [5.5 MB]

Hilde C. Bjørnland: Senter for anvendt makro- og petroleumsøkonomi  [733.9 KB]

Trond-Morten Lindberg, Hva er problemet?  [12.8 MB]

Camilla AC Tepfers: Hva kan offentlig sektor lære av næringslivet? [4.3 MB]

Morten Dæhlen: Bidrar økt kunnskap til vekst i produktivitet? [21.4 MB]

Kristin Clemet: En mer produktiv stat [2 MB]

Svein Richard Brandtzæg: Produktivitetsvekst i praksis [10.1 MB]

Jørn Rattsø: Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd [765.7 KB]