Regjeringen løfter kvinnehelse - vil gi flere HPV-vaksine

Erna Solberg
Regjeringen varsler en bevilging på 72 millioner kroner for å gi alle kvinner mellom 20 og 26 år HPV-vaksine. Vaksinen beskytter mot HPV-relaterte kreftformer og reduserer risikoen for livmorhalskreft med 70 prosent.
- Vi er opptatt av kvinners helse skal prioriteres, og vi vet at livmorhalskreft er en betydelig dødsårsak blant kvinner. Dersom kvinner opptil 26 år får tilbud om gratis vaksine reduseres antall kvinner som utvikler forstadier til livmorhalskreft. Det er derfor svært gode grunner til at flere kvinner nå får tilbud om gratis vaksine, sier statsminister Erna Solberg.

Livmorhalskreft er den vanligste kreftformen hos kvinner under 35 år, og den tredje vanligste kreftform som rammer kvinner generelt. I Norge får ca. 300 kvinner livmorhalskreft hvert år, og rundt 3000 kvinner blir operert for alvorlige forstadier til livmorhalskreft for å unngå videre utvikling til kreft.

På bakgrunn av anbefaling fra Folkehelseinstituttet ble HPV-vaksinen innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009 som et tilbud til jenter i 7. klasse. Det har lenge vært anbefalt at jenter som var over 12 år ved innføring, også får denne vaksinen – et såkalt innhentingsprogram, frem til de er 26 år. Dette har vært en tydelig faglig anbefaling, som er dokumentert effektiv.

Regjeringen varslet derfor i dag at de vil bevilge 72 mill. kroner til innhenting i neste års budsjett, slik at alle kvinner under 26 år som var over 12 år i 2009, nå tilbys denne vaksinen. 

- Dette er noe vi i flere år har visst at vil ha en positiv effekt samtidig som det er kostnadseffektivt.  Jo tidligere vi gjør dette, desto flere i aldersgruppen som var eldre enn 12 år da vaksinen ble innført, vil vi treffe. Dette er et tiltak som burde vært gjennomført allerede i 2009, og derfor er bevilgningen til innhentingsprogrammet en stor seier for denne gruppen av kvinner, sier Solberg. 

Forekomst av livmorhalskreft er redusert med i underkant av 40 prosent de siste 50 årene. Nedgangen i antall tilfeller skyldes primært at vi har effektiv screening mot sykdommen i Norge. Ved siden av HPV-vaksine, er det viktigste tiltaket for å forebygge livmorhalskreft å ta celleprøver fra livmorhalsen.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft anbefaler kvinner mellom 25-69 år å få tatt celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år. 
Etter innføring av Masseundersøkelsen i 1995 er antall tilfeller av livmorhalskreft blant norske kvinner redusert med omtrent 30 prosent. De siste årene er det imidlertid observert et økende antall tilfeller hos kvinner under 40 år. Samtidig følger færre unge kvinner anbefalingen om å få tatt regelmessige celleprøver fra fylte 25 år. 

Flere kvinner bør derfor følge nasjonale anbefalinger og regelmessig ta celleprøver for å kunne avdekke forstadier til livmorhalskreft.