Skape mer, ikke skatte mer

Arbeid og verdiskaping i norsk næringsliv er fundamentet for vårt velferdssamfunn. Regjeringen vil at det skal investeres mer og skapes mer i Norge. Varig velferd sikres best gjennom å skape mer, ikke skatte mer.

Vi risikerer at investeringer i norsk næringsliv og norske arbeidsplasser går ned dersom skatten her hjemme over tid er høyere enn i andre land som vi ellers kan sammenligne oss med. 

Derfor fremmer regjeringen et forslag om en skattereform som skal sikre konkurranseevnen og trygge arbeidsplassene gjennom å stimulere til økt verdiskapning i Norge. Vi vil at kaken skal bakes større.

Regjeringen mener at det samlede skattetrykket skal reduseres gjennom en skattereform.

Konkret og overordnet foreslås det følgende:

• Selskapsskatten senkes til 22 % frem mot 2018.

• Skattesatsen på alminnelig inntekt for personer (lønnsinntekt, pensjon etc) reduseres også til 22 % frem mot 2018. For å unngå skatteplanlegging er det viktig at selskapsskatten og personskatten ikke er i utakt.

• Deler av skattelettelsene kompenseres gjennom en ny trinnskatt hvor personer med høye lønninger skal betale mer i skatt enn de med lave lønninger. Om lag 9 av 10 skattebetalere får skattelettelser eller om lag uendret skatt.

Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten sier at en skattereform er høyst nødvendig og håper at det blir et bredt forlik i Stortinget.

- Jeg tror det bør være mulig å enes om at norsk næringsliv og norske arbeidsplasser trenger bedre rammevilkår, ikke økte skatteregninger. Dette handler om vår evne til omstilling, verdiskaping og dermed til å sikre grunnlaget for varig velferd.