UTVIDET FRIST: Søk på Lederskolen 2016 innen 13. november

Vi gleder oss til å ta imot et nytt kull til Høyres Lederskole 2016, og vi oppfordrer deg til å søke på vinterens topp-opplæring!

Høyres lederskole skal finne og videreutvikle politiske talent. Vi starter opp med første samling allerede i slutten av januar. Både nye og mer erfarne medlemmer kan delta. Høyre får stadig nye medlemmer, og vi er overbevist om at det er veldig mange fremtidige Høyrepolitikere blant dem. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å søke.

Vi stiller ingen krav til verv eller hvor lenge søkeren har vært med i partiet. Høyre skal være en arena for meningsutveksling og politisk debatt. Det styrker kurset og på lengre sikt hele Høyre som parti.

Lederskolen er videreutviklet av en arbeidsgruppe bestående av de tidligere statsrådene Ansgar Gabrielsen og Arne Skauge, og stortingsrepresentant Henrik Asheim. De lover alle tre en lederskole med gode foredrag og lærerike oppgaver om politikk, organisasjonsutvikling og ledelse. I tillegg er vårt mål at deltakerne blir bedre kjent med seg selv og sine egenskaper som ledere og forbilder.

Dette er lederskolen:

Lederskolen søker deltakere fra hele landet som vil utfordre seg selv og lære mer om politikk, organisasjonskultur og ledelse. Det stilles ingen krav til politisk erfaring utover at du er medlem i Høyre. Antallet deltakere som blir tatt ut vil være mellom 10-15 personer. Deltakerne samles til to samlinger som til sammen utgjør sju dager med opplæring.

Egenandelen per deltaker er kr. 2500,- som også dekker reise i tillegg til to samlinger. Sjekk gjerne med ditt lokallag eller fylkeslag om de ønsker å dekke deler av egenandelen.

Det forventes at søkere deltar på begge samlingene.

 Dato   Hva
16. oktober 2015    Kvalifiseringsoppgavene offentliggjøres   
6. november 2015    Frist for å søke på lederskolen
27. november 2015     Frist for arbeidsgruppen å velge ut deltakerne  
29.-31. januar 2016    Første samling av deltakerne
25.-28. februar 2016    Andre samling for deltakerne

For spørsmål, ta kontakt med Seniorrådgiver i Høyres Hovedorganisasjon, Hanne Igland på e-post hanne.igland@hoyre.no

Fristen for å søke på lederskolen er 13. november 2015:

Søknaden sendes til lederskolen@hoyre.no Det er ikke offentlig hvem som søker.

Søknadsoppgave:

Skriv maks én A4-side hvor du svarer på følgende spørsmål:

Hvorfor skal vi ta deg med på lederskolen 2016?

I tillegg til besvarelsen bes alle søkere legge ved CV og minst en referanse.

NB! Søknaden er ikke gyldig om dere ikke leverer som forespurt i oppgaven.