Storstilt satsing på samferdsel skaper arbeid og aktivitet

Linda H Helleland
Linda Hofstad Helleland Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no

- Regjeringen viser nok en gang at den løfter samferdselsfeltet. Det gir arbeidsplasser, bedrer næringslivets konkurranseevne, og gir tryggere og mer effektiv transport for folk i hele landet, sier Linda Hofstad Helleland (H), leder for Stortingets transportkomité.

Årets samferdselsbudsjett er på til sammen 60,2 milliarder kroner. Dette er en økning på 4,9 milliarder eller 8,8 prosent fra i fjor. Sammenlignet med budsjettet til Stoltenberg II-regjeringen fra 2013 er økningen på hele 18,8 mrd. kr.
 
- Særlig viktig er den massive satsingen på vedlikehold. Vedlikehold på vei og bane er et av de mest effektive tiltakene vi har for å få folk raskt ut i arbeid. Budsjettet vil allerede på kort sikt skape flere tusen arbeidsplasser, gjennom at flere kan få jobb med planlegging, vedlikehold og bygging av infrastruktur, sier Hofstad Helleland.
 
Vei
Budsjettet inneholder 31,5 milliarder kroner til veiformål, som er en økning på 18,5 prosent fra 2015. Økt vedlikehold er en stor del av satsingen, men også mange nye prosjekter blir igangsatt for planlegging og bygging. 
 
- Å redusere det rødgrønne forfallet på infrastruktur er også nødvendig for å gjøre veiene mer trafikksikre og effektive å kjøre på. Samtidig vil regjeringens massive satsing på samferdsel bidra til en langt mer helhetlig og effektiv bygging av ny vei, sier lederen av transportkomiteen. 
 
Tunnelsikring øker med 80 prosent til 2,5 milliarder kr, som er en femdobling siden 2013. Det betyr at 1400 km vei skal få ny asfalt, og at forfallet reduseres med over 2 milliarder kroner. Totalt i 2015 og 2016 vil regjeringen ha redusert forfallet på riksveinettet med 3,2 milliarder kroner.
 
- Vi har opplevd ulykker i flere av tunnelene våre de siste årene, og mange opplever utrygghet når de kjører gjennom dem. Nå blir de rustet opp, lyst opp, og får topp moderne sikkerhetsutstyr, fortsetter Helleland.
 
Jernbane og kollektiv
Totalt bevilges det 22,8 milliarder mer til jernbane og kollektiv i 2016. Jernbanebudsjettet innebærer 30 prosent økning i vedlikehold, og full fremdrift på bygging av nye strekninger. Det fører til at forfallet reduseres med over en halv milliard kroner. Til sammen i 2015 og 2016 vil regjeringen ha redusert forfallet på jernbanenettet med nær en milliard kroner.
 
- Folk er lei av å vente på perrongen i vinterkulda med begrunnelser som nedrevet kjøreledning, signalfeil eller defekt sporveksel. Nå tar vi et krafttak for å redusere det rødgrønne forfallet, og for å få togene til å bli mer punktlige, sier Hofstad Helleland.
 
I tillegg gis NSB muligheten til å kjøpe 26 nye togsett, som innebærer at blant annet Vossebanen og Gjøvikbanen får nye tog.
 
Storbysatsing
Storbyområdene har store utfordringer som følge av befolkningsveksten. For å møte dette setter regjeringen av 1,5 milliarder kroner til kollektivinvesteringer i storbyområdene. Dette er det meste noen regjering i nyere tid har gitt til dette formålet.
 

- Før så man på kollektivtilbud i storbyområdene som et lokalt ansvar. Vi erkjenner at dersom vi skal løse kollektivutfordringene i byene våre, så må staten bidra. Derfor øker vi kollektivbudsjettet nok en gang, og er med det på et historisk høyt nivå. I tillegg skal staten ta halve regningen for de store kollektivinvesteringene. Det vil gi folk flere avganger, renere luft og også tryggere sykkelveier for barn og voksne som sykler til skole og jobb, sier hun.

Les også: Sykkelsatsing