Styrker realfagene

Torbjørn Røe Isaksen
For å styrke realfagsundervisningen i skolen foreslår regjeringen over 200 mill. kroner til en realfagssatsning i skolen.

Regjeringen vil blant annet innføre én ekstra naturfagstime på mellomtrinnet fra neste skoleår.

Både PISA-undersøkelsene og vårens resultater i matematikk for avgangselever på ungdomsskolen viser at vi har et realfagsproblem i Norge. Da er det også et paradoks at vi har et av de laveste timetallene i naturfag på barnetrinnet i internasjonal sammenheng. Regjeringen vil derfor foreslå å utvide undervisningen i naturfag med én ekstra time på mellomtrinnet.

– For mange elever lærer ikke det de trenger i matematikk og naturfag. Dagens timeantall er så lavt at det er vanskelig for elevene å lære det de skal, og for lærerne å gi motiverende undervisning. Skal elevene lære mer, trenger de mer tid i faget, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den ekstra timen i naturfag vil koste ca. 80 mill. kroner neste år og 190 mill. kroner fra 2017. Regjeringen setter også av 20 mill. kr til oppfølging av realfagsstrategien som ble lansert 19. august 2015. Hovedmålet med den nye strategien er at flere barn og unge skal mestre matematikk og naturfag.

Dette bygger videre på de satsningene som allerede er igangsatt. Særlig viktig er løftet om å tilby videreutdanning til 10 000 matematikklærere på fem år, og regjeringen vil derfor fortsette å prioritere alle søknader om videreutdanning i matematikk.

– En av grunnene til at mange unge ikke klarer å fullføre videregående skole er at de ikke har med seg et godt grunnlag i realfag fra grunnskolen. Skal vi øke andelen som gjennomfører videregående opplæring må vi derfor fortsette å styrke realfagene, avslutter Røe Isaksen.