Syse-seminaret 2015

Hvordan kan Norge bli bedre på integrering og skape muligheter for alle? Meld deg på i dag!

Med de store flyktningestrømmene til Europa og Norge, er integreringspolitikken vi fører et aktualisert tema. Dagens politikk spenner over mange politikkområder som utdanning, arbeid, helse og bolig med videre. I tillegg er det mye ulik praksis i de ulike kommunene. Syse-seminaret vil i år se nærmere på integreringsutfordringene med ideologiske øyne. Diskusjonstemaer vil konsentrere seg rundt spørsmål knyttet til tvang og frivillighet, og rettigheter og plikter. Høyre mener at like muligheter, rettigheter og plikter er viktige virkemidler for å skape et integrert felleskap. Hvordan omsetter man dette til praktisk politikk innenfor integreringsfeltet?

Seminaret er åpent for alle interesserte. 

Møtet vil bli streamet. Meld deg på her, hvis du ønsker å delta i selve møtet.


Bakgrunn for Syse-seminaret: 

Høyre arrangerer årlig et seminar som, i tidligere statsminister Jan P. Syses ånd, legger vekt på Høyres ideologi og verdier i møte med praktisk politikk. Gode innledere og kritisk debatt har ført til at dette seminaret har en viktig plass for ideutvikling i Høyre. I år er Høyre ved Høyres programkomité delarrangør for dette seminaret. Høyres programkomité håper at dette seminaret vil gi verdifulle innspill til Høyres programarbeid for kommende stortingsperiode. 


Programmet
17.45: Mingling/enkel servering i konferanseområdet
18.00: Velkommen og innledning v/ Jan Tore Sanner
18.15: Hver av paneldeltakerne innleder til debatt. 
19.15: Pause/kaffe
19.30: Diskusjon og samtale. Åpning for spørsmål fra salen avslutningsvis.
20.15: Familien Syse har ordet. 
20.30: Slutt

Innledere:
1. Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre og statsråd for kommunal og moderniseringsdepartementet
2. Mudassar Kapur, stortingsrepresentant. Medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen som har ansvaret for asyl, innvandrings- og integreringspolitikk. Sitter i Høyre-utvalget som skal jobbe med å skape ny politikk på feltet.
3. Sylo Taraku, er generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og Mangfold). Se hans innledning her.
4. Bushra Ishaq, samfunnsdebattant, forfatter og skribent kjent for sitt engasjement for interrreligiøs - og interkulturell dialog. Se hennes innledning her.

Debatt og spørsmål fra salen, se klipp her.

Møteleder: 
Paul Chaffey, medlem av Høyres programkomité og statssekretær i kommunal og moderniseringsdepartementet.