Terrorberedskapen er styrket

Vi er alle preget etter barbariet i Paris. Dette er ikke bare et terrorangrep mot Paris. Det et angrep på den frie verden. Menneskeverdet ble brutalt nedslaktet i Paris. Europa er satt på prøve som mangler sidestykke etter 2. verdenskrig.

Regjeringen fører kampen mot terror på flere akser. For å styrke samarbeidet mellom PST og E-tjenesten er det opprettet et Felles kontraterrorsenter. Politiet er tilført over 1400 nye årsverk på to år, og PST er styrket med over 200 mill. kroner. Politiet er midlertidig bevæpnet. Politiets utledningsenhet skal styrkes med 160 mill. kroner for registering og raskt behandling av asylsøkere. Utlendingsloven er endret for å sikre rask retur av de som skal ut av Norge.

Om lag 1/3 av innsatte i norske fengsler er utlendinger. Regjeringen setter inn særskilte tiltak for å hindre radikalisering i fengslene. Det er opprettet forebyggingskontakter i politidistriktene som samarbeider tett med skole og lokalmiljøet. PST lokale tilstedeværelse er styrket. Politiet er åpent tilstede på nettsteder som sprer radikalisering og voldelig ekstremisme.

Beredskapstiden for støtte fra Forsvarets helikoptre på Rygge og Bardufoss er redusert til en time, og det sivile situasjonssentret i Justis- og beredskapsdepartementet er døgnbemannet.

Et åpent samfunn lar seg ikke forskanse mot terror. Da forlater vi det samfunnet vi kjenner. Forebygging er grunnsteinen. Derfor satser regjeringen så tungt på forebygging. Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme har vakt internasjonalt oppsikt. 30- konkrete tiltak som det er bevilget 17 millioner til.

Viktigst av alt er samfunnets årvåkenhet. Når unge mennesker endrer væremåte og talemåte, forfekter totalitære ideer, og isolerer seg, er det grunn til å være på vakt å melde fra. Og i alle trossamfunn, kristne, jødiske og muslimske må det utrettelig forkynnes at vold i Guds navn er forkastelig. At noen for det for seg at religiøse og ideologiske mål kan nås med terror og vold, kan aldri tolereres.