Trapper opp grensekontrollen

Statsminister Erna Solberg på Storskog
- Det er viktig for oss å ha kontroll på våre egne grenser. Derfor iverksetter vi tiltak som sørger for at grensekontrollen skjerpes, sier statsminister Erna Solberg.
Den svenske regjeringen varslet på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag en innstramming i asylpolitikken. Det ble også kunngjort t at det svenske mottakssystemet er i ferd med å bryte sammen. 

Sverige er et lite land som har tatt en enorm belastning ved å ta imot svært mange flyktninger. Derfor vil de nå sette i verk tiltak for å redusere tilstrømmingen av asylsøkere.

- Vi kan ikke vente til det samme skjer i Norge. Derfor har vi allerede satt i gang en rekke tiltak, men vi må også følge nøye hva andre land gjør og handle raskt, sier statsminister og Høyres leder Erna Solberg.

- Det Sverige nå varsler av tiltak vil også kunne få konsekvenser for Norge. Derfor har jeg bedt justisministeren iverksette tiltak i Norge.

Våre tiltak for styrket grensekontroll:

 • Vi innfører nå grensekontroll på alle ferger. Dette gjelder fergene fra Sverige, Danmark og Tyskland.
 • Vi trapper samtidig opp kontrollen ved Svinesund og andre innfartsveier til Norge. Ytterligere innskjerping av grensekontrollen på land vurderer vi fortløpende. Dette skjer torsdag morgen kl. 08.00. Her vil politi og toll samarbeide.
 • Lovendringer for å skjerpe norsk utlendingslov.
 • Sverige varsler nå en rekke lovendringer. Et flertall av disse lovendringene er enten gjeldende norsk lov allerede, eller de er foreslått av regjeringen i høst og en del av avtalen som er inngått i Stortinget om skjerpelser i norsk utlendingslov.

  - Jeg vil understreke at Norge fortsatt vil bruke Dublin-forordningen for å returnere asylsøkere som kommer til Norge fra Sverige. I tillegg vil regjeringen kontakte EU med vår bekymring for den manglende opprettholdelsen av Schengen-grensene, poengterer Solberg.

  Om de svenske forslagene og hvordan Norge håndterer disse: 

  • Norge arbeider også med å begrense oppholdstillatelser til midlertidig opphold som ikke gir grunnlag for varig oppholdstillatelse. Sverige har frem til nå gitt permanente oppholdstillatelser til flyktninger fra dag én. I Norge har vi allerede i mange år gitt midlertidige tillatelser til flyktninger de tre første årene her. Vi har nylig hatt på høring et forslag om å utvide den midlertidige perioden til fem år, før det kan innvilges permanent oppholdstillatelse. I tillegg vil vi nå også gjøre ytterligere innstramninger, slik at vi kan gi midlertidige oppholdstillatelser som ikke gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse.
  • Innstramming i familiegjenforeningen som Sverige nå foreslår som konsekvens av det midlertidige oppholdsgrunnlaget er naturlig å ta inn også i Norge. Vi arbeider med egen sak til Stortinget om disse problemstillingene
  • I dag er underholdskravet for familiegjenforening i Norge vel 250.000 kroner i årlig inntekt. Kravet vil bli økt til 304.500 kroner i løpet av kort tid. Sverige har i dag et underholdskrav som er langt mer lempelig enn det vi har i Norge.
  • Medisinsk aldersbestemmelse av mindreårige som Sverige nå innfører, har Norge hatt i mange år. Vi har allerede gjennomført tiltak for å styrke kapasiteten på slike undersøkelser så flere kan underlegges grundigere alderskontroll.