Skal forenkle lover og regler

Trond Helleland
Arbeidet med å forenkle myndighetspålagte lover og regler er utrolig viktig for å gjøre hverdagen enklere for landets bedrifter. 

Derfor oppretter regjeringen nå Regelrådet, et eget uavhengig organ som skal påse at unødvendige belastninger ikke legges på næringslivet gjennom nye lover og forskrifter. Det blir lagt til Hønefoss.

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre presenterte idag nyheten om å etablere et forenklingsorgan for næringslivet (såkalt Regelråd). Sekretariatet for rådet legges til Hønefoss, hvor det etableres 7-8 nye, statlige arbeidsplasser. Arbeidet med å forenkle myndighetspålagte lover og regler er utrolig viktig for å gjøre hverdagen enklere for landets bedrifter. Derfor oppretter samarbeidsspartien et eget uavhengig organ som skal påse at unødvendige belastninger ikke legges på næringslivet gjennom nye lover og forskrifter.

- Norge er inne i en krevende omstilling, da må vi gjøre det enklere for næringslivet å konsentrere seg om å skape trygge arbeidsplasser fremfor å drive papirarbeid. At det også kommer kompetansearbeidsplasser til Buskerud er en hyggelig bonus, sier parlamentarisk leder i Høyre Trond Helleland.

Regelrådet vil være et frittstående og uavhengig forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Rådet skal bestå av fire medlemmer som har vervet i kraft av sin personlige kompetanse. Rådet skal vurdere forslag til nye regler og uttale seg om hvorvidt konsekvensene for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt. Det skal også vurdere om reglene – gitt reguleringsmotivene – er utformet slik at de innebærer minst mulig plunder for næringslivet.

Samarbeidspartiene viser med dette at det er fullt mulig å legge statlige kompetansearbeidsplasser utenfor Oslo, noe som er i tråd med målsetningene i samarbeidsavtalen fra Nydalen. På to år har mer enn 300 statlige arbeidsplasser blitt etablert utenfor Oslo, eller flyttet ut av Oslo. Det er 50 prosent flere arbeidsplasser enn hva den rødgrønne regjeringen klarte på fire år. Fra før har bl.a. Nye Veier AS, Skatteklagenemnda og Valgdirektoratet lokalisert utenfor hovedstadsregionen, og nå viser samarbeidspartiene igjen at det er mulig å etablere nye statlige høykompetansearbeidsplasser andre steder enn i Oslo.