Vil innføre mobbebøter

Torbjørn Røe Isaksen
Kommuner kan komme til å få bot for ikke å følge opp mobbesaker.

Fredag varslet kunnskapsministeren at regjeringen kommer til å innføre tvangsmulkt mot kommuner og andre skoleeiere som ikke følger opp mobbesaker som de skal, ifølge loven.

Skal vi lykkes i kampen mot mobbing, må de som varsles om mobbing følge opp. Én historie om elever som har varslet om mobbing, men ikke blitt hørt, er én for mye.

- Jeg har hørt og lest for mange historier om elever som varsler, men ikke blir hørt. Det er rett og slett for dårlig at skoler og skoleeiere i noen tilfeller ikke tar dette på alvor. Derfor vil det nå få større konsekvenser for skoleeierne hvis de ikke tar mobbingen på alvor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren mener det kan være aktuelt at Fylkesmannen, Barneombudet eller Utdanningsdirektoratet skal kunne ilegge disse bøtene. Planen er at det skal innføres i 2016.

- Vårt mål er krystallklart: Ingen elever skal måtte gå på skolen med en frykt for å bli mobbet i friminuttet. Det skal være nulltoleranse for mobbing i skolen, og da må skolene følge opp når de varsles om mobbing, avslutter Røe Isaksen.

Du kan lese mer om saken i VG 28. august 2015, eller på vg.no her.