Vil sende alle med opphold i Russland tilbake

Statsminister Erna Solberg (H) ber Stortinget hurtigbehandle lovendring slik at asylsøkere med opphold i Russland kan returneres raskt.

- Endringene er særlig rettet inn mot å kunne møte den økte asyltilstrømningen på grensa i Finnmark, vår Schengengrense i nord. Situasjonen på Storskog er krevende, og antallet asylsøkere som ankommer er stigende, sier Solberg.

De fulle detaljene vil komme i et lovforslag på fredag som regjeringen har bedt de parlamentariske lederne om å raskt behandle i Stortinget.

- I den situasjonen vi står i på Storskog trenger vi større mulighet til å styre utlendingsfeltet. Vi trenger også å styrke muligheten til å ikke-realitetsbehandle asylsøknader fra personer som har hatt opphold i Russland, og dermed raskt kunne returnere dem som kommer. Det er dette forslagene som kommer på fredag vil omhandle, utdyper Solberg.

Regjeringen vil også innføre samme instruksjonsrett for departementet overfor Utlendingsnemnda (UNE) som de i dag har overfor Utlendingsdirektoratet (UDI) slik at vi har full instruksjonsrett på begge nivåer.

Dette kommer i tillegg til innstramningsforslagene fremmet av H og FrP.

Om stenging av grensen mot Russland

- Jeg ser at enkelte tar til orde for at vi skal stenge grensen her og nå. Mange tar ikke inn over seg hvor krevende dette vil bli og hvor sterkt det vil bli oppfattet. Over mange år har det blitt lagt ned et møysommelig arbeid for å skape gode møteplasser mellom befolkningen i nord på norsk side og på russisk side. Folk-til-folk-samarbeidet er fortsatt et viktig fundament i forholdet mellom Norge og Russland.

 - Å stenge grensen er ikke aktuelt i øyeblikket. Nå skal vi først uttømme alle diplomatiske alternativer. Vi har betydelig erfaring i å snakke med Russland om felles utfordringer.