Yrkesfagløftet: Flere skal få tilbud om læreplass

Torbjørn og Erna
Hvert år er det mellom 6 000 og 8 000 søkere som ikke får læreplass. 

- Dette er arbeidskraft Norge trenger. Det at elever ikke får læreplass, er en av de viktigste årsakene til at elever mister motivasjonen og faller fra videregående opplæring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Regjeringens satsing på yrkesfag i 2016-budsjettet har derfor ett hovedmål: Vi skal skaffe flere læreplasser, slik at flere gjennomfører videregående opplæring og får et fag- eller svennebrev.

Øker for fjerde gang

Derfor foreslår regjeringen å forsterke yrkesfagløftet med 93 mill. kr. Blant annet øker lærlingtilskuddet for fjerde gang siden regjeringen tiltrådte. I tillegg til dette består satsingen på yrkesfag av:

  • 6 mill. kr til en å styrke tilskuddsordningen for lærlinger og lærekandidater med spesielle behov
  • 20 mill kr til en styrking av yrkesfaglærernes kompetanse og stimulering til økt rekruttering av fagarbeidere til læreryrket.
  • 17 mill. kr til etableringen av en ordning som gjør at personer med fagutdanning fra utlandet kan søke om å få den godkjent i Norge.

Hovedsatsingen er en økning i lærlingtilskuddet på 2500 kr per kontrakt, den fjerde økningen på to år. Lærlingtilskuddet har dermed økt med 12 500 kr på to år.

Særskilt behov

Regjeringen øker også tilskuddet til lærlinger med særskilte behov med 6 mill. kroner, for å gjøre det lettere for denne gruppen å få lærlingplass.

Mange av dem som blir arbeidsledige er fagarbeidere med utdanning fra utlandet, særlig Øst-Europa. For at disse skal komme i jobb igjen så snart som mulig, er det viktig at de får anerkjent den kompetansen de har.

- Vi har lyttet til bransjeorganisasjonene og fagbevegelsen og oppretter et godkjenningsorgan for utenlandsk utdanning. Dette er viktig for å få de som nå mister jobben tilbake igjen i arbeid så snart som mulig, forteller kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I tillegg vil dette godkjenningsorganet også kunne bidra til at flere bedrifter kan godkjennes som lærebedrifter og dermed kunne bidra til flere læreplasser. Regjeringen setter av 17 mill. kr til dette i statsbudsjettet for 2016.

Tiltak

- Dette er tiltak som kommer på toppen av det vi allerede har iverksatt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, og ramser opp at regjeringen har:

  • Økt tilskuddet til lærlinger med særskilte behov.
  • Skjerpet lærlingeklausulen slik at det stilles krav til bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud.
  • Lansert en strategi for flere lærlinger i statlige virksomheter.
  • Etablert en merkeordning for lærebedrifter sik at det blir lettere for forbrukere å velge lærebedrifter.
  • Styrket hospiteringsordningen for yrkesfaglærere

Les mer om yrkesfagløftet her.