Yrkesfagløftet fortsetter

Torbjørn og Erna
Regjeringen følger opp yrkesfagløftet. Flere skal få tilbud om læreplass.

Hvert år står mellom 6000 og 8000 søkere uten læreplass. Dette er arbeidskraft Norge trenger. Derfor fortsetter regjeringen innsatsen for flere læreplasser i statsbudsjettet for 2016.

- Tiltakene for yrkesfag i neste års statsbudsjett har ett hovedmål: skaffe flere læreplasser. Det er den beste måten å sørge for at flere fullfører fagbrevet sitt og at vi får flere dyktige fagarbeidere,  sier statsminister Erna Solberg.

Hovedsatsingen er en økning i lærlingtilskuddet på 2500 kr per kontrakt, den fjerde økningen på to år. Lærlingtilskuddet har dermed økt med 12 500 kr på to år.

Regjeringen øker også tilskuddet til lærlinger med særskilte behov med 6 mill. kroner, for å gjøre det lettere for denne gruppen å få lærlingplass.

Mange av dem som blir arbeidsledige er fagarbeidere med utdanning fra utlandet, særlig Øst-Europa. For at disse skal komme i jobb igjen så snart som mulig, er det viktig at de får anerkjent den kompetansen de har.

- Vi har lyttet til bransjeorganisasjonene og fagbevegelsen og oppretter et godkjenningsorgan for utenlandsk utdanning. Dette er viktig for å få de som nå mister jobben tilbake igjen i arbeid så snart som mulig, forteller kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I tillegg vil dette godkjenningsorganet også kunne bidra til at flere bedrifter kan godkjennes som lærebedrifter og dermed kunne bidra til flere læreplasser. Regjeringen setter av 17 mill. kr til dette i statsbudsjettet for 2016.

- Dette er tiltak som kommer på toppen av det vi allerede har iverksatt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, og ramser opp at regjeringen har:

•        Økt tilskuddet til lærlinger med særskilte behov.

•        Skjerpet lærlingeklausulen slik at det stilles krav til bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud.

•        Lansert en strategi for flere lærlinger i statlige virksomheter.

•        Etablert en merkeordning for lærebedrifter sik at det blir lettere for forbrukere å velge lærebedrifter.

•        Styrket hospiteringsordningen for yrkesfaglærere


Du kan lese mer om Høyres satsing på yrkesfagene her