Regjeringen foreslår et tilskudd på 650 millioner kroner til kommunene på Sørlandet og Vestlandet til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg i 2017. Dette kommer i tillegg til 400 millioner kroner som er bevilget på budsjettet for 2016.

– Jeg vet at kommunene har mange vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter liggende klare. Tiltakspakken gjør det mulig for kommunene å gi oppdrag til den lokale bygg- og anleggsnæringen og dermed økte aktiviteten lokalt, sier Sanner.

Tilskuddet fordeles til kommuner i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som har høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Det foreslås å fordele 400 millioner kroner etter arbeidsledigheten ved utgangen av august 2016. De resterende 250 millioner kronene vil bli vurdert på nyåret når en ser utviklingen i ledigheten.

– På denne måten kan en fange opp utviklingen og målrette tilskuddet til de kommunene som har størst behov, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner