Ap vil erstatte jobber i oljesektoren med jobber i offentlig sektor

Kommunalminister Jan Tore Sanner vil skape muligheter for alle
Sanner mener at Gahr Støre ikke forstår forskjellen på å bruke penger og å tjene penger. Foto: NTB Scanpix
En Ap-finansiert rapport viser at økt offentlig forbruk kan skape flere arbeidsplasser på kort sikt. Dette vil Ap finansiere gjennom å øke skatter og avgifter. Høyres nestleder, Jan Tore Sanner, avviser at man kan bevilge seg til økt verdiskaping.

- Vi trenger flere lønnsomme private arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere som lever av statsbudsjettet. Det er gammelt nytt at det er enklere å bruke penger enn å skape verdier. Når arbeidsplasser forsvinner i oljesektoren vil Arbeiderpartiet erstatte dem med arbeidsplasser i offentlig sektor. For å finansiere det skal næringslivet betale mer skatt. Det er ikke bærekraftig på sikt. Alle vet at det letteste vi kan gjøre er å bevilge mer penger over offentlige budsjetter. Men det skaper ikke større varig verdiskapning og flere lønnsomme arbeidsplasser.

Sanner mener at Gahr Støre ikke forstår forskjellen på å bruke penger og å tjene penger.

- Jeg trodde ikke Arbeiderpartiet var så korttenkte. Men Gahr Støre mener altså at det beste vi kan gjøre nå er å skattlegge bedrifter og eiere mer, for at flere skal leve av offentlige overføringer. Det vil ikke bidra til den langsiktige omstillingen og nye lønnsomme arbeidsplasser, tvert imot vil det gjøres oss mer oljeavhengige og svekke den økonomiske bærekraften.

Nestlederen minner om at regjeringen bruker fem milliarder kroner i år på ekstraordinære tiltak for å hindre at for mange blir arbeidsledige, men at dette ikke er varige utgiftsøkninger.

- Vi er opptatt av at kortsiktige tiltak mot ledigheten også ruster norsk økonomi for fremtiden, f.eks investeringer i infrastruktur og kompetanseheving. Men dette må være tiltak vi kan «skru av» når flere kommer i arbeid og økonomien normaliserer seg. Vi må unngå varig økte offentlige utgifter. Arbeiderpartiets løsning er altså det stikk motsatte.

Du kan lese mer om Høyres politikk for å skape arbeidsplasser her.