Dette er en så alvorlig påstand at jeg må kommentere den. Det er et kjent problem at mange asylsøkere blir underernært og nærmest sulter seg for å sende mest mulig penger ut av landet. Dette gjelder beboere i mottak som betaler gjeld til menneskesmuglere. Og det gjelder enslige mindreårige som blir presset til å sende penger til familien. 

Derfor ba Stortinget regjeringen finne en løsning for i størst mulig grad gå bort fra kontantytelser og over til betalingskort. Stortinget sa blant annet: «Det er viktig at det lages ordninger som forhindrer at asylsøkerne blir presset til å betale gjeld til menneskesmuglere istedenfor å kjøpe mat».

Når regjeringen nå foreslår å innføre betalingskort uten uttaksmuligheter istedenfor kontanter, sikrer det at pengene går til det det er ment å gå til: mat og klær til asylsøkerne. Betalingskort er bra både for den enkelte asylsøker og av respekt for skattebetalernes penger. Dette bidrar også til å redusere incentivet enkelte familier har til å sende sine barn på en farefull ferd til Europa.

At Dagbladet kaller dette plaging av asylsøkere er utenfor min fatteevne. Dette er ansvarlig og fornuftig politikk som løser konkrete utfordringer.