Det blir færre fylkeskommuner

Regionmeldingen

Det er nå klart at dagens 19 fylkeskommuner blir til om lag 10 regioner. De nye regionene får blant annet nye oppgaver innen integrering og transport.

Ingjerd Schou- Det er flertall på Stortinget for et nivå mellom kommunene og staten. Da mener Høyre dette nivået også må ha fornuftige oppgaver, og vi er veldig tilfreds med at det nå ligger an til en halvering av dagens fylkeskommuner til om lag ti regioner, sier Høyres Ingjerd Schou. 

De nye regionene får en viktig samfunnsutviklerrolle og det har vært viktig å flytte makt fra staten til regionale folkevalgte organer. Blant annet får regionene oppgaver innen integrering, transport, samt oppgaver fra fylkesmannen som ikke går på tilsyn og kontroll. 

– Når de nye regionene er på plass vil det også bli startet et arbeid for å tilpasse flere statsetater til de nye regiongrensene, i dag er det et utall organiseringer av statlige etater som er veldig uoversiktlig, fortsetter Schou.  

De nye regionene vil også få et helhetlig ansvar for fylkesveinettet. I dag er dette ansvaret delt mellom fylkeskommunene og Statens Vegvesen. Det er et poeng at det er de samme som planlegger veiutbyggingen som også finansierer den.

– Regionene vil også få betydelig mer innflytelse over næringsutvikling, samferdsel og andre viktig oppgaver enn dagens fylker. I tillegg blir regjeringen bedt om å nedsette et ekspertutvalg som skal foreslå enda flere oppgaver til regionene, når regionstrukturen er fastlagt, avslutter Schou.