Dette har vi fått til sammen

Partilederne Trine Skei Grande, Venstre, Erna Solberg, Høyre, Siv Jensen, Fremskrittspartiet og Knut Arild Hareide, Kristelig Folkeparti

Samarbeidspartiene fra Nydalen skaper resultater sammen. Her finner du en samlet oversikt fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

For over to og et halvt år siden ble Høyre, FrP, KrF og Venstre enige om en samarbeidsavtale som la grunnlaget for å finne sammen om gode borgerlige løsninger for landet. Vi har allerede oppnådd mye i felleskap.

Samarbeidspartienes viktigste resultater per mars 2016 kan du lese mer om her. Last ned hele oversikten.

Samarbeidspartiene har skapt politiske endringer på mange områder som er viktige for folk:

  • Vi har løftet de mest sårbare gjennom satsing på bedre rusbehandling, psykisk helsevern og målrettede tiltak mot barnefattigdom.
  • Vi er i gang med det grønne skiftet og har vedtatt ambisiøse klimamål
  • Vi trygger arbeidsplassene både på kort og lang sikt, derfor satser vi på kunnskap, innovasjon og forskning.
  • Vi står sammen om reformer som gir raskere og bedre behandling for pasientene, raskere utbygging av vei og kollektiv og forenklinger for bedriftene.

Norge trenger mer borgerlig politikk og bedre løsninger for å trygge velferden fremover, ikke mindre. Derfor er det så viktig at det gode samarbeidet videreføres. Høyres mål er at et borgerlig flertall ved valget skal gi en fortsatt borgerlig regjering.

Aftenposten skriver om en politisk selvangivelse.