LO-støttet rapport knuser Aps kritikk

Kommunalminister Jan Tore Sanner vil skape muligheter for alle
Jan Tore Sanner. Foto: NTB scanpix
– Norsk arbeidsliv er samstemte om at den økonomiske politikken har vært kraftfull, sier Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre. 

I dag kom Cappelen-utvalget sin rapport som sier at den økonomiske politikken har dempet nedgangen i norsk økonomi, og at det har skjedd raskere enn LO, NHO og resten av partene i arbeidslivet trodde. Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre står dermed alene om å mene at regjeringen handler på etterskudd, gjennom blant annet å si "for lite for seint av regjeringen".

- Høyre i regjering har reagert raskere og sterkere enn det partene i arbeidslivet forventet politikerne ville gjøre, sier Sanner. 

Ap står alene

Cappelen-utvalget er ikke alene. Norges Bank, SSB og fagøkonomer fra Nordea Markets, Danske Bank, SEB, Samfunnsøkonomisk Analyse og Swedbank virker samstemte. Den økonomiske politikken har bidratt til å dempe konsekvensene av oljenedturen og norsk økonomi virker å ha nådd bunnen.  

- Det er gode nyheter for familiene som har følt på usikkerheten, sier Sanner. 

- Arbeiderpartiet står alene om deres virkelighetsbeskrivelse av norsk økonomi og politikken regjeringen fører for å bekjempe ledigheten og omstille norsk økonomi. Regjeringen har handlet resolutt, og det økonomiske miljøet virker enige om at politikken har fungert etter hensikten, sier Sanner. 

Han mener AP forsøker å gi inntrykk av at regjeringen har skylden for at oljeprisen har blitt halvert, uten selv å ha fremmet forslag som ville endret bildet nevneverdig. Han peker på at Cappelen-utvalget sier at oljeprisfallet er den viktigste grunnen til den lave veksten og økte arbeidsledigheten. 

- Hverken AP eller Høyre kunne forhindret at oljeprisen ble halvert, med de utfordringene det har skapt for norsk økonomi og de som jobber i de berørte bransjene. Likevel forsøker Gahr Støre konsekvent å gi inntrykk av at regjeringen har skylden for problemene oljenedturen har skapt. Det er uredelig. Jeg forstår derfor godt at Gahr Støre nå har blitt stille, etter hvert som det kommer stadig flere positive signaler, sier Sanner. 

Dempet nedgangen i økonomien

Responsen fra regjeringen har også vært raskere og kraftigere enn forventet, mener utvalget. De skriver: "Finanspolitikken har vært og er svært ekspansiv, og dette har dempet nedgangen i økonomien." Dette er i tråd med budskapet fra Statistisk Sentralbyrå i forrige uke: «Den økonomiske politikken har gitt vesentlige bidrag til at oljenedturen ikke har ført til en enda mer betydelig nedgang i norsk økonomi.» 

Cappelen-utvalget mener at det ser lysere ut ved dette tilbakeslaget, sammenlignet med de to tidligere krisene i 1987-1992 og 2008-2010. De peker på at ledigheten ser ut til å øke mindre, sysselsetting har falt mindre og konkurranseevne er styrket, sammenlignet med tidligere kriser. De viser til at tilbakeslaget i norsk økonomi denne gangen er av mer strukturell karakter, og behovet for omstillingen større. 

- Norsk økonomi skal få flere ben å stå på. Derfor investerer vi i vekstfremmende tiltak, som kunnskap, forskning, innovasjon, samferdsel og skattelettelser. Dette vil styrke bedriftenes konkurranseevne og dermed skape nye jobber som bidrar til å finansiere vår velferd. Å øke skattene for de som skal skape de nye jobbene, som AP foreslår, er ingen god løsning, og er motsatt medisin av hva bedriftene etterspør, sier Sanner.


Les gjerne hele rapporten her

NOU 2016: 15: Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk