Døvblinde får bedre mulighet til fritidsaktiviteter

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Regjeringen vil sikre døvblinde en reell mulighet til deltakelse i trening og fritidsaktiviteter. Derfor foreslås det å utvide retten til tolke- og ledsagerhjelp, slik at denne blant annet omfatter fysisk aktivitet, handleturer, kafébesøk og kulturelle begivenheter.

– De døvblinde er en liten og sårbar gruppe som står i fare for å oppleve isolasjon dersom de ikke får god nok bistand til å dekke sitt kommunikasjonsbehov. Derfor bør vi ta et større ansvar for dem, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Folketrygden gir rett til tolke- og ledsagerhjelp for å bedre funksjonsevnen i arbeids- eller dagliglivet. Det har i utgangspunktet ikke dekket tiltak knyttet til rekreasjon og trening. De døvblindes organisasjoner har uttrykt at kommunene ikke har vært i stand til å ivareta sitt ansvar for ledsaging under døvblindes fritidsaktiviteter. Derfor foreslår regjeringen nå å utvide folketrygdens ansvar.  Kommunene vil derimot fortsatt ha ansvar for hjelp i hjemmet.

  • Se vår samleside for statsbudsjettet