En mer rettferdig fysioterapiordning

fysioterapi
Visste du at barn under 16 år får gratis fysioterapi i neste års statsbudsjett? Her er regjeringens forslag til en mer rettferdig fysioterapiordning.

Mange har behov for fysioterapi. Hittil er det kun de som har hatt sin sykdom på en såkalt diagnoseliste som har fått tilbud om gratis fysioterapi. Det er urettferdig, tilfeldig og ikke i tråd med resten av helsetjenesten, der alle pasienter betaler en liten egenandel for bruk av det offentlige helsevesenet. Derfor foreslår regjeringen at det er pasientens behov for behandling som skal avgjøre behovet for fysioterapi, ikke diagnosen i seg selv.

I årets statsbudsjett foreslår regjeringen derfor å fjerne sykdomslisten for å oppnå en rettferdig fordeling og bruk av fysioterapitjenester mellom ulike pasientgrupper. Samtidig senker vi egenandelstaket fra 2670 kroner til 1990 kroner i året.

Dette betyr det for deg

  • Frikort: Du får en egenandel på totalt 1990 kroner i løpet av året, etterpå kan du bruke frikortet.
  • Gratis under 16: Vi fjerner egenandelene for barn opp til 16 år, noe som betyr at 9000 flere barn enn i dag får gratis fysioterapi.
  • Forenkling: Vi automatiserer egenandelstaket, slik at pasienter slipper å sende inn kvitteringer og søke om refusjon. Fra nå skal man få pengene automatisk når man når egenandelstaket.

Styrker helsetilbudet

Vi mener det er langt mer rettferdig at vi nå fjerner egenandel for barn opp til 16 år, samtidig som vi styrker helsetilbudet gjennom en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering på 200 millioner. Mange pasienter som mister fritak av egenandeler vil få nytte av bedret tilbud gjennom opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

Slik jobber regjeringen for likeverdige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.